تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور                              حریمِ دست های ِ تو باشد ُ ...

                                         مدافع ِ حرمی که منـــم !تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 17:44 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تصـور میکنـم وقتـی خـدا وعـده بهشـت رو بـه آدمـا میـداد تصمیم گرفـت  تست کنـــ ه 


حس میکنـم بــ ه جـای ِ خـون تـــوی ِ رگــای ِ تــــو شــــراب جـاریـــــ ه !      مســت میشــم وقتـــــی تـــــو رو حـس میکنـــــــم . . 


انگـار خـدا هـم میـدونســت مـن بـرای ِ داشتـن ِ تــو یکـــ دائـم الخمــرم ...


تاریخ : شنبه 11 مرداد 1393 | 22:39 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گنـدمـزار بـاشــم ُ دستـای ِ تـــو داس . . 

چـه حـس ِ خـوبــی ِ ریختـن بـه پـای ِ تـــــو . .


تاریخ : شنبه 4 مرداد 1393 | 03:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بـا تــو چـه شیـریــن شــده خـــوابهایـــــم 

میــائی ُ نمیـدانــی بیـدار شـدن چقـدر سخت میشـــود

بـایـد خـواب آور ِ قـویتــری تجـویــز کنـــی 

چیـزی شبیـــه ؛ عطــر ِ مـوهـایت ؛ گـرمای ِ آغوشــت ؛ نفسهـایتـــ . .


تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 23:20 | نویسنده : آینور .... | نظرات
ثانیه ها وقتی در حال ِ دویدن هستند ُ دوست دارند زودتر به دقیقه شدن برسند هرگز تصور 

نمی کنند چقدر نفسهای ِ ساعت کــُـند میشـه ُ آروم آروم جـون میکنه تا دقیـقه ها تمـوم بشند ُ

صدای ِ ضربان ِ قلب ِ خودش رو بشنوه ُ دوباره ُ دوباره ُ دوباره منتظر ثانیه های ِ بعـدی

بشــه ُ باز بیقـراری ؛ باز تعقیب ِ ثانیه ها باز دقیقه ها و . . . 

ضربان ِ قلبم چند روز ِ مث ثانیه های ِ ساعت شده میدوئـه ُ به دقیقه ها میرسه ُ بــــرای ِ

رسیــدن به خـودش بـیقـرار ِ ...

مــن ثـانیـه بـه ثانیـه ، دقیقـه بـه دقیقـه ؛ سـاعت بـه سـاعت صـدای قلبـم رو گـــم کردم !
تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 23:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
باید یک تنه مقابل ِ هرچی پیشامد ِ واستی ُ صداتم درنیاد ُ خیلی محکم وانمود کنی

همه چی عالیه و مشکلی نیست ُ زندگی خیلی روتین ُ دوست داشتنی طی میشه ..

خب اینکه بتونی قوی باشی خیلی خوبه و اینکه دیگران تو رو ضعیف نبینند بهتـــر .

اما خودت چی ؛ خودتم میتونی باور کنی که این کالبد ِ بیحال ُ خسته قدرت ِ نمایـش

داره و تا کی میتونه ادامه بده ُ زمین نخوره ؟!

میشه هروقت کم آوردی یه نگاه بندازی توی آینه ُ یه چشمک  به خــــود ِ داغونتــــ

بـزنـی ُ توی دلت بهش بگی این روزا تموم میشه صبور باش ..

میشه اصلن به آدم ِ توی آینه محل نذاری ُ براش پشت ِ چشم نارک کنی ُ عشــــوه

 بیـای ُ ازش رد شی ُ بری ُ بذاریش توی خماری ِ چیزی که تو دلت ِ ..

میشه با آدم ِ توی ِ آینه تبانی کنی ُ خیلی ریلکس بزنی زیر ِ خنده ُ ثابت کنــــــی

یه احمقی ُ اصلن برات مهم نیست دیگران بفهمند قوی نیستی ُ داری کم میـاری  ُ

برای ظاهر سازی هم که شده حاضر نیستی دلتنگیات رو قایم کنی ُ به طـــــــور ِ

کاملا ً واضح داد بزنی ُ به دختر ِ خسته ُ غمگین ِ توی ِ آینه بگی ؛ گریه کن ..

اونم یه لبخند تحویلت بده ُ بگه ای بابا که چی بشه ؛ بذار خستگیم در بره اونوقت

آینـــــه رو میشکنــــــم  ( چقد خسته ست این آدم ) ...
تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | 16:10 | نویسنده : آینور .... | نظرات
فلسفه عجیبی داره خـم شـدن با جنـون . . 

همیشه درگیر ِ این قضیه بودم که چرا بید ِ خمیده ی ِ نزدیک ِ خونمون صاف نیست ..

چرا شبیه بقیه درختا نیست , چرا شاخه هاش از کمر خم میشهُ سر به زیر میشـــه  ُ

حواسش اصن به خودش نیست ؛ استدلالم این بود که حوصله نداره صاف واستــــــــــه

شایدم فیگـورشــ ِ کـه آره ما اینیــم دیگه .. 


خوشم میومد از استایلش ؛ از غرورش ؛ از اینکه براش مهم نیست سرو ِ سبــــــــــز ِ

کنارش همچیـن شق ُ رق واستاده ُ روز به روز بلندتر میشه ُ دستای ِ آسمونـــــــــــــــ

رو میبوسه ! براش مهم نی شمشادای کنار ِ باغچه روزبروز بلند تر میشــن ُ بـــــــا

تعجب خیره میشند به برگای ِ پریشون ُ خمیده ی ِ بید ُ برای خودشون خوشحالند .

حالا دیگه اون سرو ِ بلند ُ شمشاد ِ سرکش ُ نارون ِ پیر اصلن به چشمـم نمیـــــــــاد

بـآورم شده که بیــد از جنـون خمیــــــــده ؛ حس میکنم خــــم شـــــــــــدم !


تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | 03:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات


       مــــن حـوصـله نـدارم  !

            مـــــــــن حـــوصــله نـــدارم  !!

                مــــــــــــــن حــــــوصـله نــــدارم  !!!

                      "  تـــــــــــــــــــــــو "

                            حــــــــوصلـــــــــه ی ِ مــن ُ داری ؟ !پ .ن : چرت میگم میدونم !

اما انقدر پریشون ُ خرابم که اگر کسی نبود با صدای بلند زار میزدم , حالا اما ..


تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 22:38 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گاهی وقتا باید بشینی فکر کنی ُ پیش ِ خودت بگی خب که چی مثلن ؟!

چرا باید از آدما توقع داشته باشی ؛ چرا اصلن باید فکر کنی بقیــــــــــه

هم باید به اندازه تو همه چی براشون مهم باشه ..

یا چرا اصلن باید انتظار داشته باشی همه چی همونجوری باشه کــــه

تو فکر میکنی ؛ تو میخوای ؛ تو توقع داری ..

گاهی وقتا حتا نباید بشینی ُ بش فکر کنی باید رد بشی ُ بگی خـــــب

حتما ً اینطوری بهتره ؛ لابد باید اینجوری باشه ؛ شک ندارم همین ِ !

امروز همه چی خلاف ِ جهت ِ عقربه های ِ ساعت بود همه چی برعکس

بود ُ من بیخودی توقع داشتم همه چی مث همیشه باشه ..

خب آدما گاهی وقتا همینجوری الکی الکی دلشون خوش ِ دیگه .


تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 20:32 | نویسنده : آینور .... | نظرات
    

                         در من یک غــزه است 

                                 کـه 

                   اسرائیل ِ نبودنت مـُـدام بر سـرش

                        آتش ِ دلتنگــی میبارد !


تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 21:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
من چرا بعضی وقتا بغــض میکنم ُ نمیتونم گریه کنــم ؟ 

یادمه بچگیا هم این مدلی بودم ، الان بزرگ شدم اما هنوز یاد نگرفتم !

باید برای گریه کردن داد کشید ؛ باید بغضت رو با یه فریاد ِ بلنـــــــــد

شکـوندش ُ بعد هق هق زد زیر ِ گریه ُ بدون خجالت تا تهش رفت ...

یه بغض ِ بزرگ بیخ ِ گلوم ِ اما انگار برای داد زدن حال ندارم .

الان باید بخندم ُ بعدش شاید تونستم داد بزنم ؛ شاید وسط ِ بیابون حتا !


تاریخ : پنجشنبه 26 تیر 1393 | 22:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
میشد مثلن جغـرافیـا رو دور زد .. 

تاریخ رو دور زدیم ، تکرارش کردیم ؛ ردش کردیم ..

این جغرافیای ِ لعنتی چقدر بیخودی راهمان را دور کرده !

کاش جغرافیای ِ تن ِ تـو زادگاه ِ من بود !


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 13:59 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

               با دلم قرار گذاشتم دیوانه ات باشم . . 


             راستی شماها که دیوانه اش نیستیــــد ؛
 

                 دیوانگـــی چگـونـه استـــ ؟ !!


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 13:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات


           مجـوز ِ دستانـت را میخـواهـــم . . 

شـاید آغـوشت مـرا بـرای ِ زنـده مـاندن ؛ مـُــجاز کنـــد !!


تاریخ : شنبه 21 تیر 1393 | 21:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بیا آشتی کنیم . . 

تـو مـن ُ ببـوس ُ از دلم در بیار تمام ِ نبودن هایت را .. 

من هم ناز کنم ُ هربار تکرار کنی بوسه هایت را !!


تاریخ : جمعه 20 تیر 1393 | 18:10 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حـس میکنـــم تــوی ِ سرم ارتـش ِ هیتلـــر رژه میــره ُ دائم هواداران ِ این دیکتاتور ِ نــازی

بیشتر میشه ُ با قدرت پاشون رو میکوبن به جمجمــه ی ِ بینـوای ِ مـن ُ هربـار از ارتعاش ِ 

ضربـه هاشون ضـربان ِ گیجگـاهــم شـدیدتـر میشــه ُ یه درد ِ عمیــق کل ِ پیشـونیــــــــم رو

پـُر میکنه ُ چشـام نیمـه بسته میشــه ُ فکـر میکنـم چـرا همیشــه از وقتــی که یـادم میــــــاد

اعتراف کردم کـه عـاشق ِ هیتــــلرم !!


تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 22:43 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 173 :: ... 8 9 10 11 12 13 14 ...