تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور


                                     دستِ دلم را گرفته ام ..

                                         دست روی دلم نگذارید !                                             


تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 | 23:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

               با دلم قرار گذاشتم دیوانه ات باشم . . 


             راستی شماها که دیوانه اش نیستیــــد ؛
 

                 دیوانگـــی چگـونـه استـــ ؟ !!


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 13:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات


           مجـوز ِ دستانـت را میخـواهـــم . . 

شـاید آغـوشت مـرا بـرای ِ زنـده مـاندن ؛ مـُــجاز کنـــد !!


تاریخ : شنبه 21 تیر 1393 | 21:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بیا آشتی کنیم . . 

تـو مـن ُ ببـوس ُ از دلم در بیار تمام ِ نبودن هایت را .. 

من هم ناز کنم ُ هربار تکرار کنی بوسه هایت را !!


تاریخ : جمعه 20 تیر 1393 | 18:10 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حـس میکنـــم تــوی ِ سرم ارتـش ِ هیتلـــر رژه میــره ُ دائم هواداران ِ این دیکتاتور ِ نــازی

بیشتر میشه ُ با قدرت پاشون رو میکوبن به جمجمــه ی ِ بینـوای ِ مـن ُ هربـار از ارتعاش ِ 

ضربـه هاشون ضـربان ِ گیجگـاهــم شـدیدتـر میشــه ُ یه درد ِ عمیــق کل ِ پیشـونیــــــــم رو

پـُر میکنه ُ چشـام نیمـه بسته میشــه ُ فکـر میکنـم چـرا همیشــه از وقتــی که یـادم میــــــاد

اعتراف کردم کـه عـاشق ِ هیتــــلرم !!


تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 22:43 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آدمـا گـاهی دلشـــون یـه همـدم میخـواد  . 

آدمـا گـاهی دلشــون یـه خاطره خوب میخواد .

آدمـا گـاهی دلشون میگیـــره . 

من که دیگه خیلی آدمـــــــــم !!


تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 16:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات


       بیــگ بنـگ میشـود در مـن ؛ فکر ِ یک لحظــه بـودن ِ تـــو . . 

                            و 

             سالهـا به اشتیاق ِ خـود شـدن ِ دوبـاره میســـوزم !


تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1393 | 16:25 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

     بـه تمـام ِ لحظه های ِ خـوب ِ زنــدگــی ســــوگــــند . . 

      لحظـــه هـای ِ مـن بـی تـــــو در ســــــوگــــَـــ ند  . . .


تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 22:42 | نویسنده : آینور .... | نظرات

شاید اگر اونروزا خـدا این قابلیت رو به سیستم ِ آدما اضافه میکرد خیلی خوب میشد . . 


مـن الان دوس دارم برم توو خــودم ُ دیگه برنگردم . .تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 18:45 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اونوقتا که بچه بودم ُ فیلمای ِ هندی برام جذاب بود ؛ یه فیلم ُ خیلی دوست داشتــــم 

اسمش یادم نی اما نقش ِ اولش یه زن بود که شکل مار میشد ُ مراقب عشقش بود

توی ِ خرابه های ِ یه معبد ِ قدیمی زندگی میکرد ُ نقش ِ اول ِ منفی ِ مرد ِ فیلـم هم

همیشه با یه آهنگ ِ باحال سعی میکرد این مار ِ خوش خط ُ خال ُ به چنگ بیاره

توی ِ اون فیلـم نشون میداد وقتی مـار ِ یکی رو نیش میزد سعی میکردند وادارشــ

کننـد تا برگـرده ُ جای ِ نیش ِ خودش رو میک بزنه ُ سم ُ خارج کنـه !

گاهی بعضی حرفا مث ِ نیش ِ مار ِ ؛ تلخ ِ کشنــده َست !

دوست داشتنی هستی حتا اگر پادزهـر ِ نیش ِ حرفات نبـاشــــی .

یه معبد ِ قدیمی ُ خرابه هم پیدا نمیشه که آدم بخواد برای ِ بازسازی ِ خاطــره ی ِ

بچگیـاش دنبـال ِ یـه مـار بگـرده ُ ازش بخـواد جـای ِ نیش ِ بضـی از حــــرفا رو

میک بزنـه ُ یخـورده از تلخـی ِ اوقاتت رو برطرف کنــه !

فکر کنـم اونروزا شـاعـر این شعـر هم درگیر ِ همین افکـار بـوده ..

ویـــران شـود ایـن شهــر کـه میخــــانــه نــدارد . . 


تاریخ : شنبه 7 تیر 1393 | 12:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات

  زمـرمـه می کنــم آرام هـر آنچـه دوســت داشتنـــی ست زیـر ِ لـب . .

  زمـزمـه مـی کنـم آرام هـر آنچـه خـواســتنـــی ستـــــ  زیـر ِ لـب  . .

  زمـزمـه مـی کنـم آرامـــ . . . .

  چـه هیجـانـی دارد قلبــــم ؛ زمـزمـه هـایــم را " تـــو" معنـی می کند !


تاریخ : جمعه 6 تیر 1393 | 21:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آغوش ِ تــو ؛

 پارک ِ حفاظت شده ی ِ قلب ِ بی قرار ِ من است ..

باید باشی ، دلم رو به انقـــراض است !


تاریخ : پنجشنبه 5 تیر 1393 | 15:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دلـم ؛ لحظـه لحظـه بچگــی میخـــواهـد کـه زار زار لـــج کنــد ُ هوار هوار جیغ بزند

دلـم ؛ دنیـا دنیـا بغـل میخــواهــد کــه خـودش را لـوس کنـدُ لحظه لحظه بخنــــــــــدد !

دلـم ؛ دریا دریا تـو را میخواهد که غـرق شود در آغـوشت ُ معصومانه بمیــــــــرد.
تاریخ : پنجشنبه 5 تیر 1393 | 02:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات
قرار نیست روزگار همیشه وفق مرادت باشه ؛ قرار نیست همیشه بخندی ؛ قرار نیست .

گاهی لازمه یکم دنبال ِ خوشیا بدوئی ؛ یکم برای ِ خندیدن درگیر ِ بهونه باشی ؛ یکم ..

بهتره این وقتا دلت هوای ِ بچگیا رو زنده کنه ؛ چرخ ُ فلکای موشکی ُ رنگـــی کــــــــ ه

آقآ پیرمرد ِ با خنده می گفت ؛ اگر سوار بشی میری توو آسمونا و چه ساده باورمـــــون

میشد که راست میگه , سوار میشدیم ُ هی میرفتیم توو آسمون ُ هی میومدیم رو زمیـن !

یاد ِ بستنی فروشی که یخدون ِ آکوستیک ِ کوچیکش روی ِ دوشش بود ُ جلوی ِ مدرسـه

می نشست ُ ظهرا به عشق ِ بستنی یخی های ِ نارنجی ُ قرمزش نمیدونستیم چطوری از 

پله ها بپریم که مچ ِ پامون درد نگیره ُ کسی زودتر از ما از مدرسه بیرون نره مبادا

بستنی تموم بشـــه ُ حسرتش تا فردا رو دلمون بمونه گرچه بعدش یه کیم دوقلو هم ...

اونروزا چقد برای خوش بودن بهونه هامون کوچیک بود ؛ دلخوشیامون بزرگ اما ..

این روزا چقد باید یادش بخیر بگیم ُ باز تهش یه آه بکشیم ُ دنبال خوشی بگـــردیـــم .

اگر الان اون وقتا بود درست نـُـه دقیقه دیگه زنگ مدرسه میخورد ُ میدوئیدم سمتــــ ِ

بستنیـــا و ُ می گفتـــم , یــــــــــــدونـــــــــه نـارنجــــی ...

کاش خدا قدیما رو برگردونه ..
تاریخ : شنبه 31 خرداد 1393 | 12:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
   

          مـن اگـر حــــوّا بـودم از سیب ِ گلـوت نمی گـذشتـــم 

            تصور کن جزای سیب رانده شدن باشد !!

        جـزای ِ بوسـه بـر گلـویت جهنـم باشد حتآ ، شیریـــن ِ !
تاریخ : جمعه 30 خرداد 1393 | 17:19 | نویسنده : آینور .... | نظرات
کـــاشکی الان آسمون سیاه نبود ؛ آبی بود مثلن ..

من ماه نبودم ُ خورشید بودم مثلن ..

میزدم به گندمزار ُ دونه دونه خوشه های ِ طلائیش رو سیاه میکردم !

موهای ِ پریشونم ُ می ریختم روی ِ شونه های ِ کوه ُ برای ِ دریا عشوه میومدم ..

کاش بیابون هم انقد خشک نبود ُ لبای ِ ترک خوردش ُ دائم به رُخم نمی کشید ..

اونوقت من ُ گندمزار ُ کوه ُ دریا و ُ بیابون میزدیم به دل ِ آسمون ُ بارون میشدیم .

شاید من باید ماه باشم ؛ شایدم ستاره !

فقط میدونم الان آسمون آبی نیست ُ منم سـردم ِ ...


تاریخ : جمعه 30 خرداد 1393 | 03:16 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 172 :: ... 8 9 10 11 12 13 14 ...