تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور


                                     دستِ دلم را گرفته ام ..

                                         دست روی دلم نگذارید !                                             


تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 | 23:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دوست دارم یه فُک بشم ُ توی ِ سردترین قسمت ِ زمین زندگی کنم و تو هم خرس قطبی 

بشی ُ بیای همونجا که من هستم !

با هم دوست بشیم ُ یه آتیش درست کنیم ُ بشینیم کنارش ُ قهــوه بخـــوریم . . 

تـو بگی خرسا که قهوه نمی خورند ؛ منم بگم خرسا که با فُکا دوست نمیشـــن ؛پس

غـُـر نزن ُ قهـوه ت رو بخور ؛ با بد اخلاقی چشات ُ ریز کنی ُ قهوه ت رو بخوری

و بعدش بگی ؛ همین ِ که هست !!

منـم یواشکی یه ماهی ِ تازه از سبد ِ کنارم بردارم ُ شروع کنم به خوردن ُ تو ببینی

و برای ِ گرفتنش بیای سمتم ُ آروم ببوسمت ..

نگاهم کنی ُ بگی تو دوسـت داشتنی ترین فُک ِ دنیائی ُ من بگم تو هــــــــــــــــــــــــــم

خوش اخلاق ترین خرسی هستی که تا حالا دیدم ...

بعد زنده زنده قـورتـــم بـدی !

اگر برم قطب جنوب ؛ تـو هم میـای ؟ !!


تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 | 16:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

           شبیـــه معــــجـزه شــده ای ؛ 


          کـاش اتفآق بیفتـــــی . .!


تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1393 | 21:59 | نویسنده : آینور .... | نظرات
نمیدونم کجای زندگی بود یا چند سالم بوده که برای ِ لحظه های رفته فریاد زدم ُ

یکی یا شاید خیلی ها با پشت ِ دست یا شایدم کف ِ دستشون محکم زدند تـــــوو

دهنــم ُ من سالهآست کـه برای ِ رفتن ُ نداشتن ِ لحظه های ِ خواستنی ِ عمـــــــرم

سآکتــــم ُ خیلـی آروم رفتنشـون رو گذشت می کنم ُ انگار محکـومم به سکوت.


تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1393 | 13:40 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مثـلن یـه تیـکه از آسمـون حـل بشـه تـوی ِ لحظـه هـات ..

دلت برای زمین تنـگ نشـه اصلـن !

 دوست داشته باشی محلول ِ آسمان ُ ماه رو سـَـر بکشـی . .

گاهی فقط دلت میخواد هرغیر ِ ممکنی رو باور کنـــی !

حتـا ؛ حتـا ؛ حتــا  "  بوســـیدن ِ تـــو در خـواب  "  .
تاریخ : شنبه 17 خرداد 1393 | 23:09 | نویسنده : آینور .... | نظرات
در وصف ِ جنگ ِ جهانی ِ دوم گفته انـد :

خشن ترین ؛ مهلک ترین ؛ بدترین جنگ ِ انسانها بوده ...

نبودنت ؛ نداشتنت ؛ جنگ ِ جهانی ِ دوم است در من !


تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 17:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گـاهی وقتا سـرت درد میکنه ُ دوس داری با یه آرامبخش خودت رو خلاص کنی 

بخوابی ُ بیدار شی ببینی خبری از درد نیست ؛ گاهی هـم آرامبخش ُ میخوری ُ

بیـدار میشی اما باز سرت درد میکنه ، اصن انگار قرار ِ تا هروقت کـــــــــه

خودش دوست داره مهمونت باشه ُ تو هم باید خیلی خوب میزبانی کنی ..

یوقتـا هـم بیخیال ِ ارامبخش میشی ُ بخودت میگی بهتره بهش بی محلی کنــــی ُ

بذاری کم کم آروم بشـه بعد یهـو یادت میفته باید با یکی صحبت کنی , حـــرف

بزنی ؛ یکی که توو سکوتش مث ِ یه کوه فقط میشنــوه ُ آرومت میکنه ..

یاد ِ پدرت میفتی ُ ناخودآگاه شروع میکنی باهاش حرف زدن ؛ انقـــــــــــــــــــــد

تند تند حرف میزنی که وسطاش به لکنت میفتی ُ خنده ش میگیره ..

این بهترین مـُــسکن ِ دنیاست که خودش میدونه کجات درد میکنه ُ میتــــونـــه

بهترین حس ِ دنیا رو بهت بده ُ یادت بره اصن سرت درد میکرد !!


تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 16:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مثـلـن یـه آرامـش از جنـس ِ ابـدیـت ؛ یجـورائـی مطمئـن ، همیشگـی , خـــاص 

آرامـشی که باورش کنـی ُ هرگز بـه مـوندگـاریـش شکـ نکنــی .. 

ایـن روزهـا بـی نهـایـت درگیـر ِ خـواستــن ِ یک همچیـن آرامـشی هستـــــــم .

یکـــ عمـر آرامـش ِ مـانــدنـی َم آرزوســـت !


تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 22:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات

چقـدر مفلـوکــم ، چقـدر تهیــدستـــم ..

چقـدر نــدارمـت .


تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393 | 21:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات
       کـــوهــ هـم فهــمیـد شــوق ِ دلـــــــم رو 

       حـرف میـزدی ُ بـُلبــلا مست می شـــدند

       حـالـا بگــو مـن چـطـوری دیــــوونگی نکنم

               بـا ســـــاز ِ صــــداتــــ  !تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393 | 21:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات

تــو کـه صـدایـم میـزنــی ؛ زبـانـم میگــیرد 

قلبـم تنـدتـر میـزنـد

پـاهـایـم سست میشــــود ..

تـآ میخـواهـم بگـویـم جـانــم ؛ دستـهایم فـریاد میزنند که سـاکت باش 

شـایـد دوبـاره صـدایت کنــــــــــــد !!


تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393 | 11:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات         هربار هوایت به سرم بزند ...

            هربار از تو بنویســـــــــم ...

                  هربار واژه کم بیاورمــــ ...
                 
                        تـــو بیـائــــی ُ قصــه تمـام شــــود !


تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 21:58 | نویسنده : آینور .... | نظرات
زندگی گاهی وقتا خلاصه میشه توی ِ یه لیوان چائی ِ تازه دم با هل ُ دارچیــــن

گاهی وقتا توی ِ حس ُ حال ِ خوب ِ خنـدیدن  ، یوقتائی هم خلاصه کردن ِ ایـــن

چیزا توی ِ لحظه هائی که شاید هرگز تجربه شون نکردی جالب ُ خواستنیه !

زندگی همین الان برای من خلاصه شده توی ِ باغ ِ بزرگُ یه عالمـــــــــــــــــــــه

درخت که شاید یه روزی قرار ِ سایبون ِ خستگیام بشند ُ شایدم هیزم ِ شومینه ی ِ

سنگی ِ کنار ِ حال !

این حس ، هیچوقت انقدر خلاصه ُ ساده نیست ؛ هیچوقتــم انقد راحـت ُ آســــــــون

نمیتونی از داشته هات  کولی بگــیری ؛ فقط باید یه چیز ُ یادم بـــمونه و اون این ِ 

کـه زنـدگی حتآ وقتـــائـی هـم کـه خیلی سخت ِ ؛  کنار ِ پدرم عالــــیه ...


تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1393 | 21:32 | نویسنده : آینور .... | نظرات
      

            من دعـا کنم ُ تـو بیـائـی ُ بگـوئـی ..

                    « آمیـــــن »


تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | 15:29 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آدما وقتی آلزایمر میگیرند فقط یاد ُ خاطره های ِ قدیمی توی ِ ذهنشون می مـــونـــ ه 

میگن اگر یه آلزایمری گم شد ببینید کجاها بیشتر خاطره داره ؛ اونجا دنبالش بگردید

من هیچ جا خاطره ای ندارم ، اگرم دارم یادم نمیاد !

کجا دنبالم میگردی وقتی هیچ جا نیستــــم .


تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 15:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
از نظر هر آدمی سرمایه ؛ تعبیر ِ مختلفی داره ..

یکی پول براش سرمایه ست ؛ یکی کار ِ خوب ُ یه سرمایه گذاری ِ طولانی مدت میدونه

یکی سفر کردن ُ کسب ِ تجربه رو سرمایه میدونه ..

یکی مث ِ من هیچکدوم اینا براش مهم نیست ؛ دلش به پدرش خوش ِ و بهترین سرمایـه

براش سلامتــی ِ پدر ُ خنده های ِ مادر ِ ..

احساس ِ یه آدم ِ فقیـر ُ دارم !


تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 14:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 172 :: ... 9 10 11 12 13 14 15 ...