حریمِ دست های ِ تو باشد ُ ...

                                         مدافع ِ حرمی که منـــم !تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 17:44 | نویسنده : آینور .... | نظرات
    

                         در من یک غــزه است 

                                 کـه 

                   اسرائیل ِ نبودنت مـُـدام بر سـرش

                        آتش ِ دلتنگــی میبارد !


تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 20:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
من چرا بعضی وقتا بغــض میکنم ُ نمیتونم گریه کنــم ؟ 

یادمه بچگیا هم این مدلی بودم ، الان بزرگ شدم اما هنوز یاد نگرفتم !

باید برای گریه کردن داد کشید ؛ باید بغضت رو با یه فریاد ِ بلنـــــــــد

شکـوندش ُ بعد هق هق زد زیر ِ گریه ُ بدون خجالت تا تهش رفت ...

یه بغض ِ بزرگ بیخ ِ گلوم ِ اما انگار برای داد زدن حال ندارم .

الان باید بخندم ُ بعدش شاید تونستم داد بزنم ؛ شاید وسط ِ بیابون حتا !


تاریخ : پنجشنبه 26 تیر 1393 | 21:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
میشد مثلن جغـرافیـا رو دور زد .. 

تاریخ رو دور زدیم ، تکرارش کردیم ؛ ردش کردیم ..

این جغرافیای ِ لعنتی چقدر بیخودی راهمان را دور کرده !

کاش جغرافیای ِ تن ِ تـو زادگاه ِ من بود !


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 12:59 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

               با دلم قرار گذاشتم دیوانه ات باشم . . 


             راستی شماها که دیوانه اش نیستیــــد ؛
 

                 دیوانگـــی چگـونـه استـــ ؟ !!


تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 12:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات


           مجـوز ِ دستانـت را میخـواهـــم . . 

شـاید آغـوشت مـرا بـرای ِ زنـده مـاندن ؛ مـُــجاز کنـــد !!


تاریخ : شنبه 21 تیر 1393 | 20:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بیا آشتی کنیم . . 

تـو مـن ُ ببـوس ُ از دلم در بیار تمام ِ نبودن هایت را .. 

من هم ناز کنم ُ هربار تکرار کنی بوسه هایت را !!


تاریخ : جمعه 20 تیر 1393 | 17:10 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حـس میکنـــم تــوی ِ سرم ارتـش ِ هیتلـــر رژه میــره ُ دائم هواداران ِ این دیکتاتور ِ نــازی

بیشتر میشه ُ با قدرت پاشون رو میکوبن به جمجمــه ی ِ بینـوای ِ مـن ُ هربـار از ارتعاش ِ 

ضربـه هاشون ضـربان ِ گیجگـاهــم شـدیدتـر میشــه ُ یه درد ِ عمیــق کل ِ پیشـونیــــــــم رو

پـُر میکنه ُ چشـام نیمـه بسته میشــه ُ فکـر میکنـم چـرا همیشــه از وقتــی که یـادم میــــــاد

اعتراف کردم کـه عـاشق ِ هیتــــلرم !!


تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 21:43 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آدمـا گـاهی دلشـــون یـه همـدم میخـواد  . 

آدمـا گـاهی دلشــون یـه خاطره خوب میخواد .

آدمـا گـاهی دلشون میگیـــره . 

من که دیگه خیلی آدمـــــــــم !!


تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 15:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات


       بیــگ بنـگ میشـود در مـن ؛ فکر ِ یک لحظــه بـودن ِ تـــو . . 

                            و 

             سالهـا به اشتیاق ِ خـود شـدن ِ دوبـاره میســـوزم !


تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1393 | 15:25 | نویسنده : آینور .... | نظرات
     

     بـه تمـام ِ لحظه های ِ خـوب ِ زنــدگــی ســــوگــــند . . 

      لحظـــه هـای ِ مـن بـی تـــــو در ســــــوگــــَـــ ند  . . .


تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 21:42 | نویسنده : آینور .... | نظرات

شاید اگر اونروزا خـدا این قابلیت رو به سیستم ِ آدما اضافه میکرد خیلی خوب میشد . . 


مـن الان دوس دارم برم توو خــودم ُ دیگه برنگردم . .تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 17:45 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اونوقتا که بچه بودم ُ فیلمای ِ هندی برام جذاب بود ؛ یه فیلم ُ خیلی دوست داشتــــم 

اسمش یادم نی اما نقش ِ اولش یه زن بود که شکل مار میشد ُ مراقب عشقش بود

توی ِ خرابه های ِ یه معبد ِ قدیمی زندگی میکرد ُ نقش ِ اول ِ منفی ِ مرد ِ فیلـم هم

همیشه با یه آهنگ ِ باحال سعی میکرد این مار ِ خوش خط ُ خال ُ به چنگ بیاره

توی ِ اون فیلـم نشون میداد وقتی مـار ِ یکی رو نیش میزد سعی میکردند وادارشــ

کننـد تا برگـرده ُ جای ِ نیش ِ خودش رو میک بزنه ُ سم ُ خارج کنـه !

گاهی بعضی حرفا مث ِ نیش ِ مار ِ ؛ تلخ ِ کشنــده َست !

دوست داشتنی هستی حتا اگر پادزهـر ِ نیش ِ حرفات نبـاشــــی .

یه معبد ِ قدیمی ُ خرابه هم پیدا نمیشه که آدم بخواد برای ِ بازسازی ِ خاطــره ی ِ

بچگیـاش دنبـال ِ یـه مـار بگـرده ُ ازش بخـواد جـای ِ نیش ِ بضـی از حــــرفا رو

میک بزنـه ُ یخـورده از تلخـی ِ اوقاتت رو برطرف کنــه !

فکر کنـم اونروزا شـاعـر این شعـر هم درگیر ِ همین افکـار بـوده ..

ویـــران شـود ایـن شهــر کـه میخــــانــه نــدارد . . 


تاریخ : شنبه 7 تیر 1393 | 11:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات

  زمـرمـه می کنــم آرام هـر آنچـه دوســت داشتنـــی ست زیـر ِ لـب . .

  زمـزمـه مـی کنـم آرام هـر آنچـه خـواســتنـــی ستـــــ  زیـر ِ لـب  . .

  زمـزمـه مـی کنـم آرامـــ . . . .

  چـه هیجـانـی دارد قلبــــم ؛ زمـزمـه هـایــم را " تـــو" معنـی می کند !


تاریخ : جمعه 6 تیر 1393 | 20:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آغوش ِ تــو ؛

 پارک ِ حفاظت شده ی ِ قلب ِ بی قرار ِ من است ..

باید باشی ، دلم رو به انقـــراض است !


تاریخ : پنجشنبه 5 تیر 1393 | 14:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دلـم ؛ لحظـه لحظـه بچگــی میخـــواهـد کـه زار زار لـــج کنــد ُ هوار هوار جیغ بزند

دلـم ؛ دنیـا دنیـا بغـل میخــواهــد کــه خـودش را لـوس کنـدُ لحظه لحظه بخنــــــــــدد !

دلـم ؛ دریا دریا تـو را میخواهد که غـرق شود در آغـوشت ُ معصومانه بمیــــــــرد.
تاریخ : پنجشنبه 5 تیر 1393 | 01:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 173 :: ... 9 10 11 12 13 14 15 ...