تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور


                                     دستِ دلم را گرفته ام ..

                                         دست روی دلم نگذارید !                                             


تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 | 22:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
در وصف ِ جنگ ِ جهانی ِ دوم گفته انـد :

خشن ترین ؛ مهلک ترین ؛ بدترین جنگ ِ انسانها بوده ...

نبودنت ؛ نداشتنت ؛ جنگ ِ جهانی ِ دوم است در من !


تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 17:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
گـاهی وقتا سـرت درد میکنه ُ دوس داری با یه آرامبخش خودت رو خلاص کنی 

بخوابی ُ بیدار شی ببینی خبری از درد نیست ؛ گاهی هـم آرامبخش ُ میخوری ُ

بیـدار میشی اما باز سرت درد میکنه ، اصن انگار قرار ِ تا هروقت کـــــــــه

خودش دوست داره مهمونت باشه ُ تو هم باید خیلی خوب میزبانی کنی ..

یوقتـا هـم بیخیال ِ ارامبخش میشی ُ بخودت میگی بهتره بهش بی محلی کنــــی ُ

بذاری کم کم آروم بشـه بعد یهـو یادت میفته باید با یکی صحبت کنی , حـــرف

بزنی ؛ یکی که توو سکوتش مث ِ یه کوه فقط میشنــوه ُ آرومت میکنه ..

یاد ِ پدرت میفتی ُ ناخودآگاه شروع میکنی باهاش حرف زدن ؛ انقـــــــــــــــــــــد

تند تند حرف میزنی که وسطاش به لکنت میفتی ُ خنده ش میگیره ..

این بهترین مـُــسکن ِ دنیاست که خودش میدونه کجات درد میکنه ُ میتــــونـــه

بهترین حس ِ دنیا رو بهت بده ُ یادت بره اصن سرت درد میکرد !!


تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 16:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مثـلـن یـه آرامـش از جنـس ِ ابـدیـت ؛ یجـورائـی مطمئـن ، همیشگـی , خـــاص 

آرامـشی که باورش کنـی ُ هرگز بـه مـوندگـاریـش شکـ نکنــی .. 

ایـن روزهـا بـی نهـایـت درگیـر ِ خـواستــن ِ یک همچیـن آرامـشی هستـــــــم .

یکـــ عمـر آرامـش ِ مـانــدنـی َم آرزوســـت !


تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 22:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات

چقـدر مفلـوکــم ، چقـدر تهیــدستـــم ..

چقـدر نــدارمـت .


تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393 | 21:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات
       کـــوهــ هـم فهــمیـد شــوق ِ دلـــــــم رو 

       حـرف میـزدی ُ بـُلبــلا مست می شـــدند

       حـالـا بگــو مـن چـطـوری دیــــوونگی نکنم

               بـا ســـــاز ِ صــــداتــــ  !تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393 | 21:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات

تــو کـه صـدایـم میـزنــی ؛ زبـانـم میگــیرد 

قلبـم تنـدتـر میـزنـد

پـاهـایـم سست میشــــود ..

تـآ میخـواهـم بگـویـم جـانــم ؛ دستـهایم فـریاد میزنند که سـاکت باش 

شـایـد دوبـاره صـدایت کنــــــــــــد !!


تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393 | 11:27 | نویسنده : آینور .... | نظرات         هربار هوایت به سرم بزند ...

            هربار از تو بنویســـــــــم ...

                  هربار واژه کم بیاورمــــ ...
                 
                        تـــو بیـائــــی ُ قصــه تمـام شــــود !


تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 21:58 | نویسنده : آینور .... | نظرات
زندگی گاهی وقتا خلاصه میشه توی ِ یه لیوان چائی ِ تازه دم با هل ُ دارچیــــن

گاهی وقتا توی ِ حس ُ حال ِ خوب ِ خنـدیدن  ، یوقتائی هم خلاصه کردن ِ ایـــن

چیزا توی ِ لحظه هائی که شاید هرگز تجربه شون نکردی جالب ُ خواستنیه !

زندگی همین الان برای من خلاصه شده توی ِ باغ ِ بزرگُ یه عالمـــــــــــــــــــــه

درخت که شاید یه روزی قرار ِ سایبون ِ خستگیام بشند ُ شایدم هیزم ِ شومینه ی ِ

سنگی ِ کنار ِ حال !

این حس ، هیچوقت انقدر خلاصه ُ ساده نیست ؛ هیچوقتــم انقد راحـت ُ آســــــــون

نمیتونی از داشته هات  کولی بگــیری ؛ فقط باید یه چیز ُ یادم بـــمونه و اون این ِ 

کـه زنـدگی حتآ وقتـــائـی هـم کـه خیلی سخت ِ ؛  کنار ِ پدرم عالــــیه ...


تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1393 | 21:32 | نویسنده : آینور .... | نظرات
      

            من دعـا کنم ُ تـو بیـائـی ُ بگـوئـی ..

                    « آمیـــــن »


تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | 15:29 | نویسنده : آینور .... | نظرات
آدما وقتی آلزایمر میگیرند فقط یاد ُ خاطره های ِ قدیمی توی ِ ذهنشون می مـــونـــ ه 

میگن اگر یه آلزایمری گم شد ببینید کجاها بیشتر خاطره داره ؛ اونجا دنبالش بگردید

من هیچ جا خاطره ای ندارم ، اگرم دارم یادم نمیاد !

کجا دنبالم میگردی وقتی هیچ جا نیستــــم .


تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 15:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
از نظر هر آدمی سرمایه ؛ تعبیر ِ مختلفی داره ..

یکی پول براش سرمایه ست ؛ یکی کار ِ خوب ُ یه سرمایه گذاری ِ طولانی مدت میدونه

یکی سفر کردن ُ کسب ِ تجربه رو سرمایه میدونه ..

یکی مث ِ من هیچکدوم اینا براش مهم نیست ؛ دلش به پدرش خوش ِ و بهترین سرمایـه

براش سلامتــی ِ پدر ُ خنده های ِ مادر ِ ..

احساس ِ یه آدم ِ فقیـر ُ دارم !


تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 14:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
نمیدونم پیش اومده براتون که انقد دلتنگ باشید یا انقد بی تاب که هر بار نفس می کشید

حس کنید ریه هاتون برای پر شدن فضا کم میارن ُ همش دلتون میخواد نفس ِ عمیـــــق

بکشید ُ انگار عمق ِ نفسها کم میشه ُ نصفه کاره بالا میاد !

من روزهاست نفسهام دیگه عمیق نیست اگرم هست عمقش خیلی کم ِ ...
تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 13:24 | نویسنده : آینور .... | نظرات
میــام ُ می نـویســم ُ میــرم ..

انگار واجب شده هر روز ؛ یک وعده دلم را بیرون بریزم ُ بی بهانه تماشایش کنم ..
 
انگار دلم طاقت نمی آورد چند روزی خودش را پنهان کند از سرپنجه های ِ انگشت ِ

خیــــال ، انگار دست به یکی کرده اند تا من بیـایـــم ُ بریزم ُ بپاشم ُ بروم !

خیال ِ دلم خوش است به گفتن ُ رفتن ..

امروز انگار چشمهایم حریص ِ بند ِ دلم شده ؛ دو دو میزند برای ِ دیدن ِ واژه هـــا

دلـم اما امروز فقط یک چیز میخـواهد ؛ یکــــ منحنـی ِ رو به بالا روی ِ لبهایم !


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 07:17 | نویسنده : آینور .... | نظرات
          

         کنـار ِ لحظـه هـایـم بــ ایستــــی ُ مـــُـــدام

              بخنـدیـ بـه ثـــانیـــــ ه هـــــا !


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 07:12 | نویسنده : آینور .... | نظرات
این روزا مثل ِ قدمهای ِ خسته ُ کشدار ِ سربازا وقتی از عملیات بر میگـردند ؛ 

مثل ِ پاهای ِ عابرای ِ هاج ُ واج توی ِ پیاده روها خسته از سگ دو زدن های ِ

تکراری برای رفتن ُ برگشتن ِ مسیرهای ِ همیشگی ُ بی جاذبه ی ِ هر روزی ؛

مثل ِ پاهای ِ سست ُ بی جون ِ زنی که از صبح تا شب ســـــر ِ چهــــــــــــارراه

دستفروشی میکنه ُ مراقب ِ مبادا ماشینـی رد بشـه ُ جا بمونه از خرید !

مثل ِ چرخ هـای ِ هراسـون ِ ماشینـــ هـای ِ دوگـانه سـوز کـه مجبـورند هـر بـار

تن ِ داغ ِ آسفالت خیابونای ِ شلوغ رو ببـوسند ُ رد بشند از هیجان ِ روزانه ..

این روزا مثل ِ دستهای ِ کوچیک ُ کثیف ِ بچه های ِ خیابون که گلهــــــــــای ِ

قرمز ِ رُز ُ سفید ِ مریم رو کنار ِ شیشه های ِ تا خرخره بسته شــــــــــــده ی 

ماشینا می گیرند ُ با چشمای ِ غریبشون التماس می کنند برای خرید !!

این روزا مثل ِ دستهای ِ پیرمرد ِ الزایمـری ِ نشسته توی پارک که یـادشـــــــ

رفتـــه مسیـر ِ برگشت ُ هراسون از فراموش شدن عصای ِ خسته شـــــــــــــ ُ

سفت چسبیده ُ نگران به هر آدمی خیره میشه شاید بشناسـدش ...

این روزا مـن مثل ِ آدمهـای ِ گیــج بـرای ِ خستگیهـام دنبال ِ مـرهــــمم !!


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 06:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 172 :: ... 9 10 11 12 13 14 15 ...