پشت ِ دروازه چشمانم مردمی نشسته به انتظار؛ که شوق .. شوق دیدنت را می بارند .           می ترسم از انتظاری که قطره قطره سیـــلی شود  ؛ همپای ِ دروازه قرآن !
تاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 | 21:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
    


              قاعده دوست داشتنت را نمیدانم . . . 

             شاید تو رئیس القاعده باشی ُ من یک انتحارگر ِ دیوانه !

            
          


تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 21:56 | نویسنده : آینور .... | نظرات
درست وسط جاده زندگی رسیدم به جائی که خط ِ ممتد ِ ....

نه میتونم سبقت بگیرم نه میشه دور زد نه حتا تابلوئی که بگه جاده باریک میشود !

کش میاد این روزا و من کشیده میشم سمت ِ شونه های ِ خاکی ِ جاده ُ از خواب میپرم !

گاهی دلم میخواد بنزین تموم کنـم بعد خیره شــم به جاده که شاید یکی شبیه من ...


                              " همسفر تنها نرو بذا تا با هم بریم "


سرنوشت آدما شبیه هم نیست اما آدما توی سرنوشتشون شبیه همدیگه هستند ... 
تاریخ : چهارشنبه 23 دی 1394 | 13:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات
نترسید هیچوقت چون هیچکس دلیل ترسهاش ُ داد نمیزنه 

سکوت کنید ؛ اینطوری هیچکسی هم نمی فهمه ترسیدید .

نمیدونم درست بیانش کردم یا نه اما ؛ هرآدمی میتونـــــه

خودش رو قوی جلوه بده و درعین ِ ناباوری ترسوتریــن

آدمی باشه که ممکنه بشناسید !

من آدم ترسوئی هستم چون در کمال شهامت سکوت کردم .


تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 19:28 | نویسنده : آینور .... | نظرات
یـــه بغــض ِ بـزرگـــ  

اندازه ش مهم نی فقط بدونی یه بغض ِ ...


تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 18:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات


           کـــه از همـــه دنیـــا 


              فقـط تـو مـانــده بــاشــی   ُ .. 

                         و


              من این چنیـن تنهـــا ...


تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 21:04 | نویسنده : آینور .... | نظرات
خانوم هایده گاهی وقتا خیلی قشنگتر از شاعر نوشته ها رو داد میزده ... 

از آن زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد ... 

تمام ِ جستجوی دل سوال بی جواب شد ...


تمام آرزوهامون مثل سراب شدند شاید الکی داریم دنبال سرچشمه می گردیم

دیگه هیچی نمی پرسم از سرنوشت ؛ دیگه هیچی نمیگم به تقدیر ..
تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394 | 20:40 | نویسنده : آینور .... | نظرات
زمان دست ِ خود آدم نیست که اگر بود که اگر میشد باشه چقد کارا که میتونستی با 

خیال راحت انجام بدی و هرگز نترسی از اینکه یه روزی حسرت بشه برات ..

کاش میشد زمان رو به عقب برگردوند یه بار دیگه چشماش ُ سیر تماشا کنـــــــی 

برای خنده هاش بمیری ؛ با صداش نفس بکشی و لحظه لحظه نفساش ُ قورت بدی

بهش بگی تو که نمیدونی من سالهای آینده رو بی تو چطوری مـیمیـــــرم !

نمیدونی که اونروزا که نیستی من چطوری نیست میشم .. 

دیگه خنده هام واقعی نیستا ؛ ببین تو که نباشی حتا گریه هامم شور نیست .

شاید اینطوری نگران بشه شاید دلش بسوزه شاید دوس داشته باشه که بمونه !

شاید اینطوری اونم نتونه بی تو رفتن رو تحمل کنه برگرده ُ دستت رو بگیره ُ

بگه بیا با هم بــــریـم ..


تاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 17:31 | نویسنده : آینور .... | نظرات
                              آقای ابی داد میزنه ...   وقتی دلگیری ُ تنهــــــا ؛ غربت تمام دنیا ؛ از دریچه قشنگ ِ چشم ِ روشنـت میباره ....

                               

                               و من که میبارم !


نمیتونم غریبه باشم توی آیینه ی ِ چشمات ؛ تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شبهات ..                                   نمیتونــــــــــــــم ...


تاریخ : شنبه 30 آبان 1394 | 00:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
چـه قصـه ی ِ محقـری ..

چـه اول ُ چـــه آخـری !


شاعر می فرماید و البته بنده هم ..

ندانستیم ُ دل بستیــم !

......

در آن ساعت که باغ ِ عشق به دست باد پرپر بود 

در آن ساعت هزاران سال  به یک لحظه برابر بود

شب ِ آغاز ِ تنهائی شب ِ پایان ِ باور بود !


تاریخ : پنجشنبه 28 آبان 1394 | 21:50 | نویسنده : آینور .... | نظرات
به برگ برگ ِ خزان زده ی ِ تمام ِ چنارهای دور ُ برم قسـم .. 

من به پائیز قول داده ام که بخنـدم !


تاریخ : پنجشنبه 28 آبان 1394 | 21:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات                
 چقد امروز حالم خوبـــــه .. 


                         همین !
تاریخ : جمعه 22 آبان 1394 | 00:00 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شاعر میفرماید .. 

ای برادر گر بپرسی حال را , حال روبَه / حال ِ سگ / حال ِ شغال !

این روزا حالم شبیه همین جک ُ جونوراست نمیدونم یجور دیوونگـــــــی

یجور خالی بودن از همه چی ؛ یجور بی تفاوتی به زندگی نه از نوعـ ِ

بی تفاوتی های روزمره .. شبیه غرق شدن ِ آدمی که شنا بلد نیستـــــ ُ

میدونه صداش به ساحل نمیرسه ؛ تقلا نمیکنه چون خسته شــــــــــــده

ترجیح میده آروم آروم تسلیم سنگینیه آب بشه ُ به نور ِ زننــــــــــــــده

خورشید خیره بشه ُ سـُر بخوره زیر ِ آب !

این آرامشه درست شبیه آرامش ِ قبل ِ طوفانیه که وزوو بهش رسید ُ

  پُمپــی رو خاکستری کرد  ؛ که سوزوند ؛ که در نهایت آرامش به 

آرامش رسید !

من الان یکم شایدم یکم بیشتر از یکم آرومم / آرامش ِ قبل ِ طوفان .

 


تاریخ : سه شنبه 12 آبان 1394 | 21:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
هیچوقت هیچکس قد ِ تو برای من ؛ مـن نشد !

هیچوقت هیچکس قد ِ من برای تو ؛ کم نشد ..

فقط شاید یه روزی من برای تو قد ِ تو برای من بشم ...

دیر نشه یوقت ..


تاریخ : جمعه 8 آبان 1394 | 22:28 | نویسنده : آینور .... | نظرات
میخـــونه : 

انقدر زنده بمونم تا بجای تو بمیـــرم .... 

صبح شده ُ من هنوز چشمام باز ِ ؛ شبیه یه ساعت که انگار برای بیدار کردن

بقیه کوک شده ؛ شایدم شبیه خروسی که منتظره سپیده بزنه تا اونـــــــــــــــــم

مغرورانه سرش رو تکون بده بالهاش رو بهم بزنه ُ همچی مردونه بگـــــــــ ه

قـوقــولی قــوقـــول .. بعد از روی حصار بلند ِ باغ بپره پائین ُ منتظـــــــــر ِ

دستای ِ بخشنده کسی بشه که چارتا دونه گندم بریزه جلوش ُ بگه کــــــــوفت !

یخورده میزون نیست احوالم شبیه همون ساعت ِ کوکیه قدیمی که دیگه د ِ مد ِ

شده ُ گذاشتنش توی دکور ُ گاهی اوقات گردگیریش می کنند ُ یه یادش بخیـــــر

حواله ی ِ دل ِ گرفته اش میشه ُ با حسرت به ساعت دیجیتــال ِ خونه یه نگاهی

 میندازه ُ دلش میخواد .. نمیدونم دلـــش چی میخواد اما مطمئــــنم دلـم میخواد 

انقــــدر زنــده بمـونــم تـآ بجـای ِ تــو بمیــرم  !تاریخ : پنجشنبه 7 آبان 1394 | 04:53 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اونجاش که میگه .... 


تو دیگه برای من دل نمیشـــــی !

ریش ریش میشه قلبــــــم .


یا وقتی میگه ... 

مـن ُ ما کم شده ایم ؛ خسته از هم شده ایم !

یاد ِ دوم شخص مفرد میفتم .. ((( تــــو )))

هم صدا بشی با خواننده ُ بخونــی که  ...

خواهش ِ هر نفسم با تو هم صدا شدن بود !


تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 10:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 174 :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...