تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور                              حریمِ دست های ِ تو باشد ُ ...

                                         مدافع ِ حرمی که منـــم !تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 18:44 | نویسنده : آینور .... | نظرات
باید بساط ِ دلت ُ جمع کنی ُ بری بشینی یه گوشه از زندگی ُ خیره بشی به دقیقه های مونده ..

باید بفهمی زندگی کله شق تر از چیزیه که تو براش عمرت ُ صرف کنی ُ خوش خیـــــال باشی

که یه روزی قراره به کام ِ تو باشه ! 

دستات ُ از دستای عمرت بکش بیرون بذار خستگیش ُ در کنه تو هم خستگیات ُ بنــــداز روی

شونه های ِ زمان ُ دیگه حتا به دقیقه ها هم خیره نشو ؛ اونـا میرند ُ تو میمونی ُ خستگی !

دلم یه لیوان چای ِ داغ میخواد ُ کلوچه ی ِ لاهیجـان .

دلم یه ساعت دیواری ِ بزرگ میخواد که روی ِ آخرین دقیقه ی ِ دلخوشی خوابش برده باشه ُ

حتا خیال ِ بیدار شدنم نداشته باشه ..

دلم یه لحظه خندیدن میخواد فقط که زمان ُ نگهداره ُ یادم بره باید از قهقهه های ِ بی خیالــی

تـرسیـــــد ُ برای خندیدن باید لبا رو بست ُ نذاری روزگار دندونت ُ بشمــاره درســت

شبیه اسب ِ پیشکـشی ؛ شاید خنـده هامون پیشکـش ِ دردامون شده ُ زندگی با همینا خوش ِ .

زندگی خیلی احمقه ؛ باور کنید !


تاریخ : سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 | 11:21 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مــــــردم مـــــــردم . . .

میـم ِ اول رو مـَ  ؛ دال ِ اول رو د ُ ..

میم ِ سوم رو مـُ ؛ دال ِ دوم رو د َ بخوانیــد ..

خسته ام این روزها مثل ِ مُردن های پی در پی .. 

یکـــی باید باشد که خستگی هایم را در کند !
تاریخ : چهارشنبه 26 فروردین 1394 | 18:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تصور کنی مُردی ؛ هیچی برات خوشایند نیست یعنی اونطوری که باید نیست ..

بعد روی دیوار ِ قبرت خط بکشی مثل ِ یه زندانـی در انتظار ِ آزادی ..

روزای ِ رفته رو بیخیال بشی ُ خط بکشی ؛ بکشی ؛ بکشی تا قیامـت .. !


تاریخ : یکشنبه 9 فروردین 1394 | 20:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات
دلـم جـا مـونده تـوی ِ صـدات . . 

صـدام کنی ُ بی خبر از دلـم بمیـرم !


تاریخ : شنبه 8 فروردین 1394 | 20:20 | نویسنده : آینور .... | نظرات
هیچوقت هیچ آدمی معنی ِ خنده ها و گریه های ِ آدمای ِ دیگه رو نمی فهمه ..

هیچوقت آدما اونطوری که هستند به چشم نمیاند ..

وقتی خنده هات تلخ بشه شبیه دلقکا میشی همه با خنده هات میخندند !

دیگه کسی خنده هات ُ مزه مزه نمیکنه که ببینه تلخ ِ یا شیرین ؛ حتــــــــــــا

کسی نمی فهمه که این تلخی از شوری ِ زیاده شاید . .  : )


تاریخ : چهارشنبه 20 اسفند 1393 | 14:36 | نویسنده : آینور .... | نظرات
خونه تکانی ِ این روزا هوائی میکنه آدم ُ برای نقل مکــان !

مثلا ً یه جابجـائی ِ کوچیک ..

از این طرف ِ آغوشت برم اون طرفـش .. 


تاریخ : دوشنبه 18 اسفند 1393 | 16:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات


     لبـــــم ُ بـذارم روی ِ لبــت ُ 

        دیگــــــــــــ ه 

   نفــــــــس نکشـــــــــــم !


تاریخ : سه شنبه 12 اسفند 1393 | 10:11 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حـال ِ من خــوبــ ه مثـل ِ ایران بعــد ِ مشــروطــــ ه . .

مثـل ِ ژاپـــن بعــد ِ بمـب ِ اتـــــم . .

مثـل ِ یـوســف در تــ ه ِ یـک چــــــاه . . 

مـثـل ِ مـوســـی تــوی سبــد در نیــــــل . .

مثـــل ِ هیتـــــلر بعـــد ِ تبعیـــدش . .

مثـل ِ قـابیــل بعـــد ِ کشتـــن ِ هــــــــابیــــــــــل . . 

مثــــل ِ شیطـــان قبـــل ِ رانـــده شــدن !


مـن چقـد خـوبم !


پ.ن : شیطان وقتی رانده شد تازه فهمید چقد حالش بهتر شده , حالا میتونست 

برای شصت هزار سال عبادت با آدم رقابت کنه ُ ثابت کنه خیلی بیشتــــــــــــر

از اشرف مخلوقات خدا رو دوست داشته ! ( برای همین قبل رانده شدن حالش

چیزی نبود که بعد مطرودی حس کرد ! )
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1393 | 14:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات
مـن هنـوزم شبیـــ ه ِ آدمـای ِ قـرون ُ وُســـطام .. 

هنـوز مـنم به همیـن سـادگـــی !

خـــدا رو چــ ه دیـــدی شـــایـــد یـ ه روز مسـافـر ِ زمـان ِ تــو شــــدم .


تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393 | 21:54 | نویسنده : آینور .... | نظرات


             گـم شـدم تـوی خـودم و اصـن حوصلـ ه ی ِ پیـدا شـدن نـدارم ..


تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393 | 21:16 | نویسنده : آینور .... | نظرات
   

      انقــدر ایـن روزا درگیـــر ِ فــرار از ســــرنـــوشتـــــم کــ ه 


        خــــدا هــــم دلـــش ســــوخـت ُ گـفتـــــ               صبـر کـن از ســـر نـوشــــتم ...


تاریخ : یکشنبه 12 بهمن 1393 | 10:17 | نویسنده : آینور .... | نظرات
نمیشه هیچوقت برای دلت مادری کنی ..

انقد تحت ِ هر شرائطی خودت رو کم کردی ؛ له کردی ؛ رد شدی از خودت که دیگه ...

حوصله نداری برای این یذره دل وقت بذاری .. 

انگار تنها قربانی ِ روزگار ِ آدما دلشــــون ِ .. 

بـایـد یکـم بـیشتر مـراقبـش باشـم , دلــم دارهــــ میمـیـرهـــ !

پ.ن : مـن هیچـوقـت پـرسـتار ِ خـوبـی نبـودم .


تاریخ : یکشنبه 14 دی 1393 | 11:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
فقط قـول بده هرگز حرفی نزنی که دلم بگیره ؛ بشکنـــه 


دلم انقد گرفته ُ شکسته که این بار حتما ً میمیــــــره .


تاریخ : چهارشنبه 26 آذر 1393 | 19:46 | نویسنده : آینور .... | نظرات
           


              جـزو اصحـاب ِ کهـف بـودم ؛ ایکـــاش .. 

      دلـم میخـواد بیـدار بشـم ُ گـم شـده بـاشــم تـــوی ِ زمـان ..


تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 15:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات
باید بتونی باید بلد باشی باید بخوای باید بشه .. 

چقدر باید که توی زندگی پیش اومد ُ نخواستیم ، خواستیم ُ نشد !

چقد خستگیا که در نرفت ُ موند ُ کوه شد ُ له کرد .

خب خیلی هم فرق نمیکرد یا نمیکنه بهرحال زندگی روالش همینه .

باید خسته بشی تا بتونی آروم بخوابی ؛ تا بتونی آروم بگیری تا بتونی ...

نه , این راهش نیست بهتره آروم بگیری تا بتونی خستگیت ُ در کنی !

باید بخوای تا بتونی ؛ باید بتونی تا بلد بشی ؛ باید دمار از روز ِ روزگار دربیاری 

باید زندگـی رو زنـدگـی کنــی حتـا به قیمـت ِ خستگـــی .. 

سـرم درد میکنـه ُ اینـم از تراوشـات ِ درد ِ وگرنـه ذهنـم مزخرفاتم ُ پردازش نمیکنه !تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 173 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...