حریمِ دست های ِ تو باشد ُ ...

                                         مدافع ِ حرمی که منـــم !تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1396 | 17:44 | نویسنده : آینور .... | نظرات
            


               فقـــط اینجـــا دارمــت . . 


           اینجــا هـم نـــــــدارمت !


تاریخ : یکشنبه 9 آذر 1393 | 19:53 | نویسنده : آینور .... | نظرات
        


                  وقتـــــی دلتنگـــــــی  . . . 


تاریخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 13:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بعضی از آدما نقش ِ همــوروئیـــد ُ دارند .. 

اذیتت میکنند , حضورشون دردناکـه ؛ یـه درد ِ بد که نمیتونی تحملش کنی ..

یطوری اذیت میشی که حتا خوابیدن هم برات آزار دهنده ست !

بعضی دردا رو برای دکترا هم نمیشه تعریف کرد ؛ شرمت میاد از تشریحش !

بعضی آدما خیلی نزدیکند به تو , به جسمت به روحت به زندگیت حتا برای مردن هم 

نزدیکیشون رو نمیتونی انکار کنی ُ مجبوری از ترس ِ نگرانیشون نمیــــری !

ترجیح میدی پشت کنی به تمام ِ بودنت ُ سرت ُ بذاری روی دستات ُ چشات ُ ببندی .

این هموروئیـــدا دردناکترین دردا رو میذارن روی قلبت طوری که درمونش فقط شیاف

نیست که اگر بود یه نفس ِ عمیق می کشیدی ُ منتظر ِ شفای عاجل میموندی .. : )

درد داره هـا ؛ حواستـون بـاشـه شیـاف ِ بیخیـالی هر 8 ثانیه همراه ِ نفس ِ عمیـق !

اگر درمون شدید ُ تونستید با دردش کنار بیائید مطمئن باشید مُـردید ؛ حالیتون نیست .تاریخ : جمعه 30 آبان 1393 | 01:07 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اگر میشد من اون مبارز تروریستی باشم که به عشق ِ اعتقادش ؛ انتحار میکنه 

اگر میشد من اون زنی باشم که توی کوبانی به عشق وطنش ؛ میجنگــــــه ...

اگر میشد من یک یاغی بودم ُ برای اعتراض به کوه ؛ میزدم ...

اگر میشد من تبری بودم که به حکم ِ خونخواهی ِ دسته ی ِ خودش جنگل رو بیابون ؛ میکنه ..

اگر میشد من قاتلی باشم که به حکم ِ دلش مجنون میشه ُ هیئت منصفـــه تبرئه ش ؛ میکنند !

آخ اگر میشد من تمام ِ آنی میشدم که ؛ تو آرزو داری .. 

چقدر هیاهو در من است انگار جنگ ِ جهانی ِ اول بوده ام که مرا به توان رسانده اند ..

کـاش مـن در خیـالت جنگــ ِ جهـانــی ِ دوم بـاشـــم  !


تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | 13:18 | نویسنده : آینور .... | نظرات


  بــه قـدری ایـن روزهـا سـرد شـده احسـاســم کـه مـُـدام چای مینــوشم ..

    مـن انقـدر ایـن روزهــا عطـر ِ چای را سرکشـیده ام کــــه .. 

      شبیــــه ِ لاهیجــــان شـده ام ...!


تاریخ : سه شنبه 20 آبان 1393 | 22:17 | نویسنده : آینور .... | نظرات
داشتم فکر میکردم اگر آرزو نبود ؛ امید نبود ؛ شب نبود ؛ ماه نبود ..

داشتم فکر میکردم اگر چای داغ نبود ؛ جیب ِ لباسم نبود ..

داشتم فکر میکردم اگر من نبودم ؛ حال نبود ؛ ساعت نبود ..

اینا رو بیخیال ؛ داشتم فکر میکردم اگر تـــو نبـــودی !


تاریخ : دوشنبه 19 آبان 1393 | 22:24 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اصلن حس ُ حال ِ این روزام شبیه پائیز نیست 

بیشتر شکل ِ زمستونم ، سرد ُ بی روح !

پائیز که باشی رنگ ُ روی ِ احساست نارنجیه , انگار زردی ِ آفتابشم خاص ّ ِ

اما وقتی حس کنی زمستون ریخته لابلای ِ احساست اونوقت دیگه حتــــــــــــــــا

آفتابشم طلائی نیست یجورای ِ خاصی بی رنگ ِ بی رمق ِ بی حوصله ست !

زورکی مجبوره خودش رو هوار کنه رو سر ِ زمین ُ ولو بشه روی خاک .

حــُــکم ِ این روزا شبیه زورکی رسیدن ِ خـــرمالوهــاست !

از شاخـه می چینیــم ُ کنـار ِ بخـاری مجبورشون می کنیم شیـرین بشـند . . 

مـن ایـن روزا مجبــورم بـــ ه خـوب بــودن .


تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 13:49 | نویسنده : آینور .... | نظرات
 من به همینم راضیــم .. 

تو اعتراف کنی عاشقـی ُ من پنجره ی ِ حائلی باشـم که بخـودش میگیره !


تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 12:42 | نویسنده : آینور .... | نظرات


          مهـــر هـم تمــوم شــد ُ مـن هنـوز سـر بــ ه مــُـهــرم !

             لبریز میشود روزی تمام ِ من به پای ِ تــــو ...


تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393 | 16:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات      هیـچ فـرقـی نمیکنـــه زنـدگــی چقـدر بـرای ِ آرزوهـات صبـور باشـه

         وقتـی مـن اصلـن بـرای ِ رسیـدن بـه آرزوهـام عجلـه ای ندارم !


تاریخ : جمعه 25 مهر 1393 | 22:09 | نویسنده : آینور .... | نظرات
روزی رو می بینـم کــه هیچ آدمـی از اینکــه به بهشــت نمیـره پشیمون نیسـت 

برعکس هـر جهنـمی رو کـه زیـر ُ رو کنـی پـُر از آدمــیزادهــ .

حالا این دل ِ بیچـاره مـُـدام دربنـد ِ راز ُ نیاز با تـــو باشـه یا نبـاشــــه . .

وقتـی دستـم بـ ه دامنـت نمیـرســـــ ه ..


از بـس گفتـــم خـب بــ ِ جهنــــــــــم ؛ بهشتـــم گم شد !


تاریخ : جمعه 18 مهر 1393 | 16:28 | نویسنده : آینور .... | نظرات
وقتی فکر می کنی روی خط ِ زلزله واستادی ُ هرآن ممکنه زمین دلش بخواد بلرزه

انگار دوست داری اون لحظه هی حرف بزنی ُ به روی ِ خودت نیاری که بعدش چی 

میشه ُ براتم اهمیت نداشته باشه کسی حرفات ُ میشنوه یا نه ؛ فقط قرار ِ آروم بشی !

گاهی دلت مثل ِ زمین ِ در حال ِ لرزش ِ ؛ نمیدونی چند ثانیه یا چند دقیقه ممکن ِ طول

بکشـــه اما مطمئنــی تخـریبش رو فقط خـودت میتونی درک کنی ُ درجه لرزششـــــم

اصـن برات اهمیتـی نـداره چـون تـه ِ تهـش یـه دل ِ ویـرون ِ هُ یــه نگاه ِ مات ..

این حرفائی که مینویسمشون شاید درک کردنش یخورده مبهم باشه ُ شایدم اصـــــــلا

پـوچ اما حس ِ الانـم شبیـــه ِ آدمی ِ که از تـرس ِ زلـزلـه از خـونـه ی ِ یـه طبقــه

خـودش اومـده بیـرون ُ تـوی ِ یـــ ه پـارک ِ کـوچیـک کنـار ِ یـــه بـرج ِ بلنــــــــــــد

بسـاطش رو پهـن کـرده ُ دلخـوش ِ کـه اگـر زلـزلـه بیـاد زیر ِ آوار نمیــمونـــه !!

تـا همیـن انـدازه کافیــه بـرای ِ تخمیـن ِ ریشتـر ِ این لـرزش .
تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1393 | 11:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
چه اهمیتی داره من چی دوس دارم 

چه اهمیتی داره من چی میخوام یا چی میگم .. 

من فقط برای خودت میگم ؛ خیلی بهتره که به من فکر کنی ..

اینجوری هیچوقت احساس ِ من ُ نداری !


تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 20:34 | نویسنده : آینور .... | نظرات
حتا وقتی زندگی قرار نیست زندگی باشه 

ترجیح میدی زندگــی کنی !


تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 20:29 | نویسنده : آینور .... | نظرات
تمام ِ شهر ممنوعه شده ؛ تمام شهر ، منم بی تـــو . .

کــاش من در شب ِ پر نور ِ چشمــــــــــــهای ِ تو ؛ 

سو سو میـــزدم 

ایکـــاشـــــــــ !!


تاریخ : دوشنبه 31 شهریور 1393 | 20:50 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 173 :: ... 6 7 8 9 10 11 12 ...