توو زندگی هر آدمی ممکنه کسانی باشند که ادعای دوستی می کنند , محبتاشون قلمبه ست 

تصمیم می گیرند همه جوره مراقبت باشند ؛ سعی می کنند آرامشت رو بهم نزنند / مثلــن

اما این آدما هم گاهی یادشون میره بجای مراقبت ؛ ریز ریز دارند نفست رو می گیرند !

ادعای زیادی دارند ُ بلد نیستند یاورت باشند .. 

این وسط اما یه نفر پیدا میشه که هیچ ادعائی نــداره و ثانیه ب ثانیه ؛ نفـس ب نفـــــــس

مراقبتــ ه ُ حواسش هست لـه نشـی ؛ نشکنـی ؛ بغـض نکنـی ؛ خنده هات ُ دوس دارهـــــ

بی حساب مهربونی میکنه ُ بدون ذره ای توقع برات لحظه ها رو خوشایند میکنه ..

این یه نفــر قــد ِ همه ی ِ آدمای ِ دنیا برات با ارزش میشه و دیگه اهمیت نمیـــــــــــدی

دنیا چقـدر بـزرگـه ُ آدمـاش چـه بـی انـدازه متـــوقــع !

خودت رو یـه ستاره فـرض میکنـی وسـط ِ یـ ه آسمـون ِ بـزرگ ُ پهنـاور که انگــــــار

دستاش رو دور ِ تو پیچیــده ُ مـراقبـــ ِ مبـادا دلــت بگیـــره .. 

حالا هرچقد زمین وسیع ُ آدما زیاد ُ محبتــا هوار هوار برات فرقی نداره ؛ وقتــــــــــی

مطمئنــــی نـور ِ مـاه دلـش میخـواد ســـتاره باشـــه !
تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393 | 09:05 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.