هیـچ فـرقـی نمیکنـــه زنـدگــی چقـدر بـرای ِ آرزوهـات صبـور باشـه

         وقتـی مـن اصلـن بـرای ِ رسیـدن بـه آرزوهـام عجلـه ای ندارم !


تاریخ : جمعه 25 مهر 1393 | 22:09 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.