باید بتونی باید بلد باشی باید بخوای باید بشه .. 

چقدر باید که توی زندگی پیش اومد ُ نخواستیم ، خواستیم ُ نشد !

چقد خستگیا که در نرفت ُ موند ُ کوه شد ُ له کرد .

خب خیلی هم فرق نمیکرد یا نمیکنه بهرحال زندگی روالش همینه .

باید خسته بشی تا بتونی آروم بخوابی ؛ تا بتونی آروم بگیری تا بتونی ...

نه , این راهش نیست بهتره آروم بگیری تا بتونی خستگیت ُ در کنی !

باید بخوای تا بتونی ؛ باید بتونی تا بلد بشی ؛ باید دمار از روز ِ روزگار دربیاری 

باید زندگـی رو زنـدگـی کنــی حتـا به قیمـت ِ خستگـــی .. 

سـرم درد میکنـه ُ اینـم از تراوشـات ِ درد ِ وگرنـه ذهنـم مزخرفاتم ُ پردازش نمیکنه !تاریخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.