تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - زورم زیاده مثلن !
قبلن بهتر بودم یا تصورم این ِ که بهتر بودم / تعریفم از بهتر بودن شاید با 

تعریف شماها فرق کنه ؛ من قبلن قویتر بودم شایدم اشتباه می کنم !

حس میکنم خیلی ضعیفم خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنید انگــــــــــــــــــار

من ِ بیرونم با من ِ درونم درگیر شده ؛ سازگاری ندارند انگار جســـــــــــمم

با روحم مخالفت میکنه شدند مثل ِ دوتا نامزد ِ انتخاباتی که هرکـــدومشــــون

شعار ِ خودش رو داره !

یکیشون آروم ُ ساکت یکیشون منقلب ُ گــُر گرفته / هرچی سعی میکنــــــــــم

از درون آروم بشم نمیشه ُ بیرونم آرومتر میشه . . 

شاید اینطوری من بهترم شاید اینطوری بهتره شاید قراره بهتر بشه ..

مخلص ِ کلام این که مـن اصلن قوی نیستم از درون ویرون میشم ُ بیرونــــم

سرپاســـت ؛ حالا کی آوار بشم خدا میدونه !


تاریخ : شنبه 13 تیر 1394 | 20:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.