تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - هالووین با کدو تنبلای ترسو ؟!
زندگی شبیه حفره های تو خالیه , انقد که میتونی پرت بشی توش ُ تا تهش نفهمی 

چی به چیه ! گاهی وقتا روزاش قد شباش سیاه ُ کلافه کننده س ُ شباش هم رنگ ِ

روزا آفتابی ُ آرامبخـــش .... 

میتونی جای همه چی رو عوض کنی ُ اصلن نگران نباشی ؛ درست شبیــــــــه

کــدوتنبلای خندون شایدم عصبانی شایدم فقط چنتا روزنه برای درخشیدن !

زندگی گاهی وقتا دعوتت میکنه به جنگیدن , گاهی وقتا حوصله ش ُ نـــداری 

اونوقته که خودش ُ پرت میکنه روت ُ بجای اینکه نفس بکشی ریــــــه هاتـــــُ

پر میکنه از هوای ِ ترسناک ِ تنهـائی ُ دست از پا درازتر تمام ِ آرزوهــاتـــــــُ

به غنیمت میگیره ُ تو میشی شبیه یه موجود ِ تنهـا که برای فرار از تـرســـاش

مـُدام خـودش ُ میخـوره ؛ هـی تمـوم میشی ُ هـی از اول متولـد میشی !


یه چیزی بین هالووین ُ اسارت ِ موندن پشت در ... 

دوتا چشم ُ یه دهن ِ باز که شاید خنده هات ُ برای پوشوندن ِ ترسات غنیمت گرفته

یخـورده تـرسنـاکــه امـا تــا کـــدوتنبل نشـــدم بهتـره امیدوار باشم به صـــــدای ِ

خنــده هـای بقیـــــه ؛ اینطـوری لااقل یه نـوری هسـت که شب ُ , روز کنـــم !


تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1395 | 22:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.