تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - بـم یـا تـاکســتان ؟!تصور کن من بـَــــم بـاشـــم ُ نبـودنـت زلـــــزلـــه . . 

ویـــران شــــــدنـــم حتمیــــــــه !

حـالا تصور کـن تـاکستــــان باشـــم ُ بـودنت تــابستــــان . . 

شـــــراب شـدنــم قطعیــــــه !

میتـــونـی ویـرونـم کنــــی یــا کـه مســت بـشی  از بـــودنـــم . . 

انتخـــابـــش بـا تـــــــــــو !


تاریخ : چهارشنبه 26 آبان 1395 | 18:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.