تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - تیر یا می کـِشد یا می کُـشد !!
تیر آمد ُ تیر می کشد لحظه های ِ داغ ....!

هُرم ِ زمین بالا زده ..

آسمان داغ کرده ..

درخت سر به زیر شده ُ باد ایستاده خوابیده !


من یخ در بهشت میخواهم ُ بهشت اما در آغوش ِ جهنم میسوزد ...

تن به زمین میسپارم ُ خیره به آسمان ..

هیچ انتظاری از بهشت ندارم ُ یخ بسته ام در جهنم ِ خاموش ُ تیر می کشد سرم !

تاریخ : پنجشنبه 1 تیر 1396 | 17:16 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.