تبلیغات
دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور - اگر تمام سیاره ها مدار می داشتند , انسان مـاه میشد !


            بیـا کــ ه بــی تـــو دلـــم ؛ شـــوره زار ِ تنهـائیـست ...

               بــ ه عمــق ِ خلــوت ِ ذهنـــم ؛ هـوار ِ تنهـائیــست ...

                  بیـا کــ ه بـی تـــو ؛ چــو سیـاره هـای ِ ســرگردان ...

                           مـُـدام گـردش ِ مــن ؛ بــر مـــدار ِ تنهـــائیــست !!


پ.ن : 

                               مـرا به بَــزم ِ غزل های ِ ناب راهی نیست .. 

                                   کـ ه این قصـیده ی ِ کوتـآه حـراج ِ تنهـــائیــستــــ !


تاریخ : جمعه 27 مرداد 1396 | 18:25 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.