وقتی با دروغاشون از روی روحت رد میشن ُ خودشون ُ میزنن به بیراهه


باید از جات بلند شی ُ دامن ِ روحت ُ بتکونی ُ راهت ُ کج کنیُ بری !
تاریخ : پنجشنبه 9 آذر 1396 | 23:05 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.