هیچوقت ؛ هیچکس ؛ هیچ جای ِ دنیا 

قد ِ من ؛  از خـودش دور نبوده . .

همین انـدازه دوری برای مُردن بسه !


تاریخ : پنجشنبه 26 مهر 1397 | 23:25 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.