یه گوشه بشین ُ شاهد باش ...

                              فقط چشات ُ ببند !


تاریخ : یکشنبه 1 شهریور 1394 | 15:53 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اگر میشد روحت ُ بکشی بیرون از تنت / نازش کنی ؛ آرومش کنی ؛ بوسش کنی .. 

توی آغوشت بگیری ُ بهش بگی طفلک ِ بیچاره چرا انقد صبوری ؛ چی شده کـــــــه

انقد خودت رو فراموش کردی ؟ اونم نگاهت کنه ُ شایدم توی دلش به تو بگـــــــــــــه

تو یادت رفته منم هستم حالا دست ِ پیش گرفتی پس نیفتی ؟ !

خلاصه توی چشای ِ روحت خیره بشی ُ اونم سرش ُ بندازه پائین ُ زیر لب زمزمه

کنه که : هعی خدا روزگار ُ ببین ؛ چی شده که این جسم ِ بیچاره اومده سراغ ِ من !

روح ِ من الان با روحش درگیره ! تصور نکنید دیوونه شدما اما خدا شاهـــــــــــده 

حس میکنم روحم روحش درد میکنه !!

میخوام برا یه مدت هم که شده روحم ُ با خودم آشتی بدم ببرمش بیرون از فکرای ِ

کشکی ُ بیارمش قاطی ِ جمع .. مثلن بشونمش کنار ِ چشمام یا به دستام بگم دستش 

رو بگیره ُ ببردش کنار ِ پنجره ُ کلاغا رو نشونش بده ُ غروب ِ آفتاب ُ سیاهــــی ِ

شب ُ بعدشم به پاهام بگم همپای ِ روحم بشه ُ ببردش به یه رویای ِ دلچسب !

نخندید الان روحم همه ی ِ حواسش به منه ؛  نذارید بفهمه من دیوونـــم .... 


تاریخ : شنبه 27 تیر 1394 | 22:57 | نویسنده : آینور .... | نظرات
شـاملــو همیشــ ه خــوب ِ  وقتی بخونیش حالت عوض میشه . . 

اونجـا که میگـــ ه : 


ایـــن در به صبــــر کـوفتـــن از درد ِ بیکــسی ســت !

.....


پ.ن / من تو رو دارم هنـوز !

چه زوری میزنه این عقربه ساعت ؛ انگار چلاق شده ..

 یواش یواش داره خودش رو میرسونه به ساعتای ِ بیقراری !

ای دریغا ؛ آهــای نفهــم الانم روی ِ همون ثانیه ها در حال ِ دویدنی . .

آرومتـر عقربک ِ کوچک !


تاریخ : شنبه 20 تیر 1394 | 22:02 | نویسنده : آینور .... | نظرات
یه گوشه از آغوشت که تصورش دلچسبـــ ه ..

گردنت که بوسیدنش واجبـــ ه ..

دستات که باید سفت چسبیدشــــان ..

هوایت که نفس کشیدنش الزامیسـت ..

داشتـنت کــ ه ؛ محالــــ ه !

شاعر می فرمایند :


آدمآ آدم ُ تنها میذارن ..تاریخ : شنبه 20 تیر 1394 | 13:26 | نویسنده : آینور .... | نظرات
اونجا که ابی میخونه : 

که سر ِ خستگیـاتـــ ُ به روی ِ سینه بـگیـــــره . . . 

برای دلواپسیهـآت ؛ واسه سادگیــت . . .


و من که نفسهام ُ حبس می کنم ُ میمیرم !
تاریخ : شنبه 20 تیر 1394 | 00:08 | نویسنده : آینور .... | نظرات

هیچوقت نباید قهرمان باشی ؛ قهرمان قصه خودت یا قهرمان سختیهای بقیه

 

همیشه باید نقش یه هالو رو بازی کنی ..

 

سعی کنید هرگز هیچ آدمی باورش نشه که شما میتونید , که شما قوی هستید

 

که شما میخواهید کمک کنید ؛ غم ِ کسی رو تسکین ندید ، آدما رو نبینید!

 

بخدا آدمای ِ احمق ؛ آدمای ِ بیعرضه ؛ آدمای ترسو خوشحـالترند  ....

 

اونا حتا قویتر هم هستند ؛ باور کنیــد .تاریخ : دوشنبه 15 تیر 1394 | 21:50 | نویسنده : آینور .... | نظرات
قبلن بهتر بودم یا تصورم این ِ که بهتر بودم / تعریفم از بهتر بودن شاید با 

تعریف شماها فرق کنه ؛ من قبلن قویتر بودم شایدم اشتباه می کنم !

حس میکنم خیلی ضعیفم خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنید انگــــــــــــــــــار

من ِ بیرونم با من ِ درونم درگیر شده ؛ سازگاری ندارند انگار جســـــــــــمم

با روحم مخالفت میکنه شدند مثل ِ دوتا نامزد ِ انتخاباتی که هرکـــدومشــــون

شعار ِ خودش رو داره !

یکیشون آروم ُ ساکت یکیشون منقلب ُ گــُر گرفته / هرچی سعی میکنــــــــــم

از درون آروم بشم نمیشه ُ بیرونم آرومتر میشه . . 

شاید اینطوری من بهترم شاید اینطوری بهتره شاید قراره بهتر بشه ..

مخلص ِ کلام این که مـن اصلن قوی نیستم از درون ویرون میشم ُ بیرونــــم

سرپاســـت ؛ حالا کی آوار بشم خدا میدونه !


تاریخ : شنبه 13 تیر 1394 | 20:06 | نویسنده : آینور .... | نظرات
همیشه وقتی میخندی روزگارم بهت نیشخند میزنه 

وقتائی هم که نمی خندی بازم نیشخندش ُ می بینی 

حس میکنم وقتی میخندیم یا گریه میکنیم روزگار قلقلکش میاد 

این روزا خیلی هوا گرم شده انگار آسمون تب کرده حرارتش زمین ُ میسوزونه !

ربطش به جمله های بالا نمیدونم چیه اما میدونم هروقت زیاد میخندی اشکت درمیاد

هروقتم نمیخندی ُ روزگار نیشخند میزنه بهت بازم اشکت درمیاد .. 

فکر کنم این روزا پریا نیشخند ِ روزگار ُ دیدند ُ تب کردند ُ حال گریه هم ندارند !

یکی باید باشه که بره حرارت ِ جهنم ُ کم کنه ؛ بهشت ِ آدم دچار ِ حریق شد !تاریخ : چهارشنبه 10 تیر 1394 | 21:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات


                         چقـــد خوبه که بتـونی بخنـــدی ُ کسی نفهمه گریه هات ُ !


تاریخ : سه شنبه 9 تیر 1394 | 21:23 | نویسنده : آینور .... | نظرات
هیچوقت باور نکنید که دخترا بدون ِ باباهاشون زندگی می کنند 

هیچوقت باور نکنید که دخترا غیر از باباهاشون پناه ِ دیگه ای دارند .

هیچوقت باور نکنید که دخترا بدون ِ دستای ِ باباشون در امانند .. 

هیچوقت باور نکنیــد .. 

آخ که من چقد الان بابامــ ُ کــــم دارمــــ ... 

چقد من الان میخوامش .

 مـن الان کــم آوردم ..


تاریخ : دوشنبه 1 تیر 1394 | 20:22 | نویسنده : آینور .... | نظرات
از لبهای ِ من مشـــتق بگیـریـد 

منحنـی ِ لبهـایم همیشه صـاف اســت . . 

سخته ضریب ِ مماس ِ زاویه های ِ منحنـــی ِ لبهـا و چانه امــ !باز هم بغض دارم / جدی نگیرید !


تاریخ : دوشنبه 1 تیر 1394 | 17:33 | نویسنده : آینور .... | نظرات
هیچوقت نذارید کسی براتون دلش بسوزه

هیچوقت نذارید کسی به شما ترحم کنه 

هیچوقت پیش کسی اعتراف نکنید که چقد ضعیف هستید ..

هیچوقت برای کسی از درداتون حرف نزنید .

نذارید کسی فکر کنه شما آدم نیستید ؛ نذارید کسی حس کنه شما کم آوردید !

بخدا اینطوری فقط بازی رو نمی بازید / زندگی رو نمی بازید ..

اینطوری آدم بودنتون میره زیر سوال !

نذارید کسی باور کنه بودنش فقط به درد وقتائی میخوره که غم دارید ..

که درد دارید / که کم آوردید / که خسته شدید ..

بذارید همیشه آدما شما رو همون اندازه پررنگ ُ پرتوان ببیننــــد که خودشون هستند !

اینطوری هرگز بخودشون اجازه نمیدند نباشند / اجازه نمیدند نبینند / اجازه ....

حال ِ تهوع دارم از خـودم / مراقب حالتون باشید !


تاریخ : پنجشنبه 28 خرداد 1394 | 21:35 | نویسنده : آینور .... | نظرات
بعضی از روزا هست که حس میکنی دلت میخواد همه چیرو اونطوری که

 خودت دوست داری ببینی ..

 مثلن دوست داری روح آدمای اطرافت رو قلقلک بدی ُ بعد بشینی

 به خندیدن ِ روحشون بخندی !

یا اینکه دوست داری روحت ُ از تنت بکشی بیرون ُ باهاش 

یه لیوان چائی ِ پررنگ ُ داغ ُ تـــــازه نوش جان کنی ُ آخرش ازش بپرسی چسبید ؟

 اونم بگه بعلــــه چه جـورم !

 اونوقت بهش بگــــــــــی روح جان لطفا برو سرجات بعد روحت لج کنه ُ

 پاهاش ُ بکوبه به زمین که میشه یخورده دیگـــــــه اینجا بمونم ؟ 

دلیلش رو بپرسی ُ اونم خیلی مظلومانه بگه آخه اینجوری خیالم راحتتره ... 

مثلن من دوست دارم شبیه بچه های ِ کوچیک شیطونی کنم ُ وقتی کســی

 بهم چشم غره میره یه خنــده موذیانه بزنم ُ برم بچسبم به دستای بابام ..

من اصن هیچی دلم نمیخواد ...

 همین دوست داشتن ِ آخری رو بدید برم یه گوشه آروم بشینم .


تاریخ : سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 | 16:01 | نویسنده : آینور .... | نظرات


بیـدار شدم از یه خواب ِ نسبتا ً عمیق ُ آروم اما برای خوابیدن ِ دوباره چشمام ترسیدند !

کابـوس بـود یـا رویـــا ؛ نمیــــــــدونم ..

فقــط مـن برای داشتنـت میــدویـدم ُ تـــو بـرای رفتـن میـــدویــــدی ! 


تاریخ : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 | 22:52 | نویسنده : آینور .... | نظرات
روحم شده شبیه وقتائی که بچه بودم ُ میخوردم زمین ُ دستم خراشیده میشد ُمیسوخت !

روحم انگار خط خطی شده خراشیده شده انگار کشیده شده به یـه حس ِ سیمانــــی ....

تصور من از روحم مثل تصور ِ یه آدم ِ سیگاری از ترک ِ ؛ درست همون اندازه بد

تصور من از درد ِ روحم همون اندازه سنگین ِ که تصور ِ یه مرد از بیکاری !

تصور من از حالم همون اندازه خرابه که تصور ِ تخریب ِ بم بعد ِ زلزله ..

نمیدونم چطوری میشه روح ُ ترمیم کرد نمیدونم اصن میشه یا نه اما باید باهاشـــــــــ

مدارا کنم ؛ لج کرده ُ جمع شده یه گوشه از دلم ُ انگار اعضای دیگه ی ِ بدنـــــــــــــم

بی هویت شدند انگار فقط قلبم داره میکوبه اونم به خاطر لجبازیای روحـمــ ه ..

باید یه کاری بکنم تا پخش بشه توی وجودم مثل ِ وقتی که عسل ُ میمالی روی ِ نـون

باید شیرین کاری کنم شاید باید خفه ش کنم ! (:


تاریخ : دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 | 14:13 | نویسنده : آینور .... | نظرات
.: :.

تعداد کل صفحات : 173 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...