دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور کپــــی نکــــن ... اگر دیوانه بودی تو هم مثل من می نوشتی !!! http://aynor.ir 2018-12-10T18:08:17+01:00 text/html 2018-11-15T20:03:55+01:00 aynor.ir آینور .... روی بروشورتون بنویسید بدون عوارض جانبی ! http://aynor.ir/post/2718 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توی زندگیه هممون درد هست ؛ دردا هم همشون شبیه هم نیستند&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بعضیاشون جسمت رو آزار میدند بعضیاشون روحت رو میخراشند</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هردردی هم بطور قطع یه دارو داره ؛ داروها هم شبیه هم نیستند ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هر آدمی توی زندگیش آدمای عزیزی هستند که شبیه هم نیستند !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این آدمای عزیز گاهی دوست داشتنی هستند و گاهی دلت میخواد دور باشند ازت ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شده دردی داشته باشید که دلتون بخواد محل درد رو انگولک کنید و از آزاری که</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به خودتون میدید لذت ببرید ؟</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;(( من به وحشتناک ترین شکلِ ممکن ؛&nbsp; مازوخیست دارم ))</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">داروها به تناسب اثری که برای درمان درد دارند&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">میتونند درد آور هم باشند</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">میتونند عوارض جانبی داشته باشند&nbsp; ..&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">میتونن برحسب وظیفشون برای تسکین درد و مداوای&nbsp;</span></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیماری ؛ فرد رو درگیر دردهای ثانویه و بیماریه دیگه ای کنند که این خوب نیست .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">آدمای خوب و دوست داشتنی زندگی هم میتونند شبیه دارو باشند , دردت رو دوا کنند</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جایی که نیاز داری بهترین باشند برات ؛ روحت رو صیقل بدند اما میتونند عوارض&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جانبی هم داشته باشند .... !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>از اون دسته داروهایی باشید که روی بروشورشون نوشته بدون عوارض جانبی .</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-10-18T19:55:18+01:00 aynor.ir آینور .... تو در من حل شدی ! http://aynor.ir/post/2716 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هیچوقت ؛ هیچکس ؛ هیچ جای&nbsp;ِ دنیا&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">قد&nbsp;ِ من ؛&nbsp; از خـودش دور نبوده . .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">همین انـدازه دوری برای مُردن بسه !</font></div> text/html 2018-08-28T19:42:01+01:00 aynor.ir آینور .... رد پای ِ تو . . http://aynor.ir/post/2715 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این صفحه سپـید رو زمیـن برف پوشی تصور کن که هربار سَـربزنی&nbsp;</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>رد پای&nbsp;ِ تو من&nbsp;ُ به سمت&nbsp;ِ بودنـت ببره&nbsp;ُ مـن از این حـــال&nbsp;ِ خـــــوشـــ</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>دلـم انار بشه&nbsp;ُ دلتنگی هام ترک بخوره&nbsp;ُ دونه دونه خنده از پشت&nbsp;ِ ذهنم</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>سُــر بخوره&nbsp;ُ بـریـزه توی وجـودم&nbsp;ُ روحــم ..&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;( آخ کـه روحـــــم بال دربیاره&nbsp;ُ&nbsp;</b></font><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سـمت&nbsp;ِ یـــادت پَــر بکشــــه ! )</b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><i>دونقطه ستآره ....</i></b></font></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></b></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div> text/html 2018-08-12T18:18:00+01:00 aynor.ir آینور .... از همون وقتایی که بچگی بود اسمش ! http://aynor.ir/post/2714 <p class="MsoNormal"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin">از اون وقتا که دلت میخواد بزنی به دل جاده ُ خاطرات بچگیتو زنده کنی ..</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">یه جا مثلا کنار رودخونه&nbsp;ُ بی هوا بی هیچ ترسی از نگاه اطرافت بری توی آب !</font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از اون وقتا که پاچه های شلوارت تا بالای زانوت خیس میشد ُ نگران خط اتوش نبودی ..</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;برات مهم نبود اگر چهارنفر همسن خودت بیان رد بشن ُ تو معذب بشی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><br></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">از اون وقتا که دستتُ میکردی توی آب ُ خزه های چسبیده به سنگا رو جدا میکردی&nbsp;ُ</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">&nbsp;از دیدن جونورای ریز روشون جیغ میزدی ُ میخندیدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> !<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font size="4">&nbsp;</font></o:p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;">کاش برگردم به زمانی که صدای خنده هام با صدای آب قاطی میشد ُ هراسی نبود از شیطنت</span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span dir="LTR" style="font-size: large;"></span><span style="font-size: large;">&nbsp;!</span><span dir="RTL" style="font-size: large;"></span><span dir="RTL" style="font-size: large;"></span><span dir="RTL" style="font-size: large; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></p> text/html 2018-08-05T11:55:32+01:00 aynor.ir آینور .... پایم در گل مانده http://aynor.ir/post/2713 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>شبیه رقص&nbsp;ِ قاصدک در باد . .</b></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بیــا ؛ دستهایم را بگیر&nbsp;ُ به بادم بده !</b></font></div> text/html 2018-07-19T16:41:22+01:00 aynor.ir آینور .... به موازات ِ این جهان من در آغوشِ تو هستم http://aynor.ir/post/2712 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>در برزخِ نبودنت شاید جایی بین بازوانت در لامکانی ِِ محض سر میکنم . .</b>&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چه میدانم شاید زمانی هم به دشت ِِ بوسه هایت برسم&nbsp;</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>هیچکس خبر ندارد این مجادله بین ِِ من ُُ دلم کِی و کجا تمام میشود !</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>احتمالا جایی در جهانی دیگر .</b><br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div> </div> text/html 2018-07-10T18:50:39+01:00 aynor.ir آینور .... خاکسترم را به باد ندهید / پریشان میشود http://aynor.ir/post/2711 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">آشـوبم مثل&nbsp;ِ میـدان&nbsp;ِ ژاله&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پر هیاهو مثل&nbsp;ِ راه آهن&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دلگیر شبیه بهارستان</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بی تاب مثل انقلاب&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">در من آدمی خفته مفقودالاثر با پلاکی اشتباه . .</font></div> text/html 2018-06-29T19:50:33+01:00 aynor.ir آینور .... خیلی راحت میتونم خودم رو صبور نشون بدم http://aynor.ir/post/2710 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک دنیا فـــریاد در مـن سکـوت کرده !</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">قلبم زیر فشار&nbsp;ِ این سکوت در حال&nbsp;ِ له شدنـــ ه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هنوز برای فریاد زدن خیلی زوده !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-06-04T12:47:27+01:00 aynor.ir آینور .... یه تکه از من جائی دورتر از بودنم نفس میکشه http://aynor.ir/post/2709 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شبیه یه پازلم یه پازل&nbsp;ِ چند میلیون&nbsp; تکه که به هم ریختم&nbsp;ُ باید دوباره از نو بسازم خودم&nbsp;ُ</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هربار تکه ها رو کنار&nbsp;ِ هم میذارم یه تکه کم میارم ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میترسم هربار بعد&nbsp;ِ ویرانی تکه های&nbsp;ِ گمشده بیشتر بشه&nbsp;ُ تهش من بمونم&nbsp;َ خاطره بودنم !</font></div> text/html 2018-06-03T19:28:22+01:00 aynor.ir آینور .... تنها باشی ُ در سکوتت گریه کنی ! http://aynor.ir/post/2708 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی وقتا اکوسیستم به هم میخوره نه اینکه بهم بخوره شایدم اینطوری آروم میشه !</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی اوقات هستند مرداب هائی که نیلوفر ندارند شایدم دارند&nbsp;ُ گمشون کردند&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حسه مردابی رو دارم که تمام&nbsp;ِ نیلوفراش&nbsp;ُ بخشیده&nbsp;ُ خودش توی تنهائیش ایستاده&nbsp;ُ داره&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">براشون دعا میکنه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">امشب شب&nbsp;ِ دعاست باید خواست&nbsp;ُ خواهش کرد و هیچکس بیشتر از خداوند لایق&nbsp;ِ التماس نیست&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه مرداب&nbsp;ِ ساکت&nbsp;ُ صبورم پر از بغض .&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-28T07:29:59+01:00 aynor.ir آینور .... نـوستالـژیهــا رو باید زنـدگی کرد حتا به شرط ِ مـــُـــــردن ! http://aynor.ir/post/2706 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">نوستالژیه هرکسی میتونه یه آهنگ یه نقاشی یه شعر یا هرچیزی باشه&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">که شاید تکرارش تمام&nbsp;ِ خاطره هاش&nbsp;ُ هم بزنه&nbsp;ُ روح&nbsp;ُ روانش&nbsp;ُ آروم کنه یا بکشه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من آهنگ&nbsp;ِ&nbsp; <b>نـــوازش&nbsp;ِ ابی </b>رو که گوش میدم میتونم روحم&nbsp;ُ ببینم که داره میمیره</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میتونم گوش ندم&nbsp;ُ به روحم مجال&nbsp;ِ زندگی بدم اما یجور لجاجت&nbsp;ِ موذی نمیذاره</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من روحم&nbsp;ُ میکشـــم&nbsp;ُ بعد با کمال&nbsp;ِ میل بارها و بارها و بارها گوش میدم !</font></div> text/html 2018-04-24T12:02:28+01:00 aynor.ir آینور .... آرامش همدیگه رو نگیریم http://aynor.ir/post/2704 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">درست شبیه یک سُرسُره ....</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">زندگی بالا و پائینای خودش رو داره&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای بالا رفتن پله گذاشتن&nbsp;ُ سطح&nbsp;ِ صاف&nbsp;ِ سرازیری جایزه ش&nbsp;ِ !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بچگیا هروقت از سرسره بالا می رفتم خیلی عجول بودم درست چسبیده بودم به آدم&nbsp;ِ جلوئی</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقت&nbsp;ِ سُر خوردن هم همینطوری بود گاهی چسبیده به هم میرفتیم پائین !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از پله های زندگی باید آروم رفت بالا که مبادا بخوری به آدمای دیگه ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">که هرکسی وقت داشته باشه برای آرامش ؛ که با خیال&nbsp;ِ راحت طی کنه ؛ طی بشه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقت&nbsp;ِ سُر خوردن&nbsp;ُ افتادن توی&nbsp;ِ سرازیری هم باید به همدیگه مجال بدیم .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیدین آخر اون سرازیریه همیشه یه چاله هست ؟!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ته&nbsp;ِ تهش همه به اونجا که میرسیم آروم میگیریم حالا تصور کنید یکی با سرعت بعد از ما بیاد پائین .. درد داره !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به همدیگه مجال&nbsp;ِ آرامش بدیم ؛ تحت هرشرائطی .</font></div> text/html 2018-04-22T19:35:10+01:00 aynor.ir آینور .... سرمون میاد ! http://aynor.ir/post/2703 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با جهان در تضاد ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با خودم در تضاد ..&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با دلم در تضاد ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این وسط درک نمی کنم آدمائی که دیگران رو له می کنند !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خودتون رو دریابید ؛ دیگران رو به خودشون بسپارید .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-04-13T18:44:05+01:00 aynor.ir آینور .... کاش تو ؛ ساکن این سیاره می شدی . http://aynor.ir/post/2702 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حس می کنم سرم به بزرگی&nbsp;ِ سیاره زمین شده ..</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حجیم&nbsp;ُ تو خالی !!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حس می کنم خلاء رو توی جمجمه&nbsp;ُ صدای کوران میاد توی گوشام .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اسمش نمیدونم چیه شبیه درد&nbsp;ِ اما درد نیست انگار یه جور سنگینی&nbsp;ِ یا یه جور سبکی&nbsp;ِ خاص !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">عجیب نیست همونطوری ک هواپیمای سنگین خیلی سبک توی آسمون شناور&nbsp;ِ !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توی سرم یه چیز گِـرد مثل توپ خودش رو میکوبونه به اطراف ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توضیح بهترش مثل&nbsp;ِ یه توپ&nbsp;ِ کوچیک داخل&nbsp;ِ یه توپ&nbsp;ِ بزرگه ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ذهنم از هر فکری خالی شده و یه حالتی مثل خلسه به مغزم میده که دوسش دارم .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سیاره ای که روی گردن&nbsp;ِ من جاخوش کرده خالی از سکنه ست , شاید برای روز مبادا !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-03-05T20:04:56+01:00 aynor.ir آینور .... ما با هم هماهنگیم !! http://aynor.ir/post/2700 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قابلیت&nbsp;ِ این&nbsp;ُ دارم که هرساعتــ تکرار کنم خاطراتم&nbsp;ُ&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خاطراتم قابلیت&nbsp;ِ این&nbsp;ُ دارند که هرثانیه بکشند مـن&nbsp;ُ .</font></div></div></div>