دلـــ نـوشــته هــای ِ آیـنـور کپــــی نکــــن ... اگر دیوانه بودی تو هم مثل من می نوشتی !!! http://www.aynor.ir 2018-06-25T11:58:12+01:00 text/html 2018-06-04T12:47:27+01:00 www.aynor.ir آینور .... یه تکه از من جائی دورتر از بودنم نفس میکشه http://www.aynor.ir/post/2709 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">شبیه یه پازلم یه پازل&nbsp;ِ چند تکه که به هم ریختم&nbsp;ُ باید دوباره از نو بسازم خودم&nbsp;ُ</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هربار تکه ها رو کنار&nbsp;ِ هم میذارم یه تکه کم میارم ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میترسم هربار بعد&nbsp;ِ ویرانی تکه های&nbsp;ِ گمشده بیشتر بشه&nbsp;ُ تهش من بمونم&nbsp;َ خاطره بودنم !</font></div> text/html 2018-06-03T19:28:22+01:00 www.aynor.ir آینور .... تنها باشی ُ در سکوتت گریه کنی ! http://www.aynor.ir/post/2708 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی وقتا اکوسیستم به هم میخوره نه اینکه بهم بخوره شایدم اینطوری آروم میشه !</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی اوقات هستند مرداب هائی که نیلوفر ندارند شایدم دارند&nbsp;ُ گمشون کردند&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حسه مردابی رو دارم که تمام&nbsp;ِ نیلوفراش&nbsp;ُ بخشیده&nbsp;ُ خودش توی تنهائیش ایستاده&nbsp;ُ داره&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">براشون دعا میکنه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">امشب شب&nbsp;ِ دعاست باید خواست&nbsp;ُ خواهش کرد و هیچکس بیشتر از خداوند لایق&nbsp;ِ التماس نیست&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه مرداب&nbsp;ِ ساکت&nbsp;ُ صبورم پر از بغض .&nbsp;</font></div> text/html 2018-05-28T07:29:59+01:00 www.aynor.ir آینور .... نـوستالـژیهــا رو باید زنـدگی کرد حتا به شرط ِ مـــُـــــردن ! http://www.aynor.ir/post/2706 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">نوستالژیه هرکسی میتونه یه آهنگ یه نقاشی یه شعر یا هرچیزی باشه&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">که شاید تکرارش تمام&nbsp;ِ خاطره هاش&nbsp;ُ هم بزنه&nbsp;ُ روح&nbsp;ُ روانش&nbsp;ُ آروم کنه یا بکشه&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من آهنگ&nbsp;ِ&nbsp; <b>نـــوازش&nbsp;ِ ابی </b>رو که گوش میدم میتونم روحم&nbsp;ُ ببینم که داره میمیره</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میتونم گوش ندم&nbsp;ُ به روحم مجال&nbsp;ِ زندگی بدم اما یجور لجاجت&nbsp;ِ موذی نمیذاره</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">من روحم&nbsp;ُ میکشـــم&nbsp;ُ بعد با کمال&nbsp;ِ میل بارها و بارها و بارها گوش میدم !</font></div> text/html 2018-04-24T12:02:28+01:00 www.aynor.ir آینور .... آرامش همدیگه رو نگیریم http://www.aynor.ir/post/2704 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">درست شبیه یک سُرسُره ....</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">زندگی بالا و پائینای خودش رو داره&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای بالا رفتن پله گذاشتن&nbsp;ُ سطح&nbsp;ِ صاف&nbsp;ِ سرازیری جایزه ش&nbsp;ِ !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بچگیا هروقت از سرسره بالا می رفتم خیلی عجول بودم درست چسبیده بودم به آدم&nbsp;ِ جلوئی</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقت&nbsp;ِ سُر خوردن هم همینطوری بود گاهی چسبیده به هم میرفتیم پائین !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از پله های زندگی باید آروم رفت بالا که مبادا بخوری به آدمای دیگه ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">که هرکسی وقت داشته باشه برای آرامش ؛ که با خیال&nbsp;ِ راحت طی کنه ؛ طی بشه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقت&nbsp;ِ سُر خوردن&nbsp;ُ افتادن توی&nbsp;ِ سرازیری هم باید به همدیگه مجال بدیم .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیدین آخر اون سرازیریه همیشه یه چاله هست ؟!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ته&nbsp;ِ تهش همه به اونجا که میرسیم آروم میگیریم حالا تصور کنید یکی با سرعت بعد از ما بیاد پائین .. درد داره !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">به همدیگه مجال&nbsp;ِ آرامش بدیم ؛ تحت هرشرائطی .</font></div> text/html 2018-04-22T19:35:10+01:00 www.aynor.ir آینور .... سرمون میاد ! http://www.aynor.ir/post/2703 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با جهان در تضاد ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با خودم در تضاد ..&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">با دلم در تضاد ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">این وسط درک نمی کنم آدمائی که دیگران رو له می کنند !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">خودتون رو دریابید ؛ دیگران رو به خودشون بسپارید .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-04-13T18:44:05+01:00 www.aynor.ir آینور .... کاش تو ؛ ساکن این سیاره می شدی . http://www.aynor.ir/post/2702 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حس می کنم سرم به بزرگی&nbsp;ِ سیاره زمین شده ..</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حجیم&nbsp;ُ تو خالی !!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حس می کنم خلاء رو توی جمجمه&nbsp;ُ صدای کوران میاد توی گوشام .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اسمش نمیدونم چیه شبیه درد&nbsp;ِ اما درد نیست انگار یه جور سنگینی&nbsp;ِ یا یه جور سبکی&nbsp;ِ خاص !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">عجیب نیست همونطوری ک هواپیمای سنگین خیلی سبک توی آسمون شناور&nbsp;ِ !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توی سرم یه چیز گِـرد مثل توپ خودش رو میکوبونه به اطراف ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">توضیح بهترش مثل&nbsp;ِ یه توپ&nbsp;ِ کوچیک داخل&nbsp;ِ یه توپ&nbsp;ِ بزرگه ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ذهنم از هر فکری خالی شده و یه حالتی مثل خلسه به مغزم میده که دوسش دارم .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">سیاره ای که روی گردن&nbsp;ِ من جاخوش کرده خالی از سکنه ست , شاید برای روز مبادا !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2018-03-05T20:04:56+01:00 www.aynor.ir آینور .... ما با هم هماهنگیم !! http://www.aynor.ir/post/2700 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;قابلیت&nbsp;ِ این&nbsp;ُ دارم که هرساعتــ تکرار کنم خاطراتم&nbsp;ُ&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خاطراتم قابلیت&nbsp;ِ این&nbsp;ُ دارند که هرثانیه بکشند مـن&nbsp;ُ .</font></div></div></div> text/html 2018-01-07T19:19:44+01:00 www.aynor.ir آینور .... دی ماه ِ من شبیه ِ مرداد است ! (هرماهی توی فصل خودش خوبه ) http://www.aynor.ir/post/2699 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مثـل&nbsp;ِ دوچـرخـه سـواری در سـراشیبـــــی . .</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پُـــرم از دلهـــــره&nbsp;ُ هیجــــان !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یکـم عجیبـــ&nbsp;ُ غـریبــــه احسـاسـم ؛ میـون&nbsp;ِ بـغض&nbsp;ُ خنـدیدن !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دلــم میخـواد تـه&nbsp;ِ این سـراشیبـــــی دشتــــ بـاشه&nbsp;ُ آرامـش .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2017-12-20T18:00:53+01:00 www.aynor.ir آینور .... چطوری میشه خوشبختی رو نفس نکشید وقتی هوای ِ تو باشه ؟ http://www.aynor.ir/post/2698 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اونروزا که روی جدول&nbsp;ِ خیابونا <b>دستام ُ</b> باز می کردم&nbsp;ُ ادای&nbsp;ِ پرواز&nbsp;ُ در میآوردم</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرگز تصور نمی کردم روزی اگر<b>دستات&nbsp;ُ</b> باز کنی رو به من , پرواز می کنم !<br></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div> text/html 2017-11-30T19:35:16+01:00 www.aynor.ir آینور .... من هنوزم راهم کج ِ ! http://www.aynor.ir/post/2697 وقتی با دروغاشون از روی روحت رد میشن&nbsp;ُ خودشون&nbsp;ُ میزنن به بیراهه<div><br><div><br></div><div>باید از جات بلند شی&nbsp;ُ دامن&nbsp;ِ روحت&nbsp;ُ بتکونی&nbsp;ُ راهت&nbsp;ُ کج کنیُ بری !</div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-22T20:41:50+01:00 www.aynor.ir آینور .... چاقو نمیخواهـم ؛ یادت مرا میـدَرد !! http://www.aynor.ir/post/2696 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بـوی&nbsp;ِ <b>نـارنــج</b> گـرفتــ ه <b>دستهــایم</b> ..</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بَــس کـه در <b>خیـالـــم</b>&nbsp; .... <b><i>تـو</i></b> را دیـده ام&nbsp; !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>یـوسـف</b> هـم کـه نبـاشــی ، مـن بـرای <b>زلیخــاه</b> بـودن مُـشتاقـم !</font></div> text/html 2017-10-05T17:04:22+01:00 www.aynor.ir آینور .... یه دریچه رو به هرچیزی که دلت بخواد .... http://www.aynor.ir/post/2695 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقتی یه دریچه باز میشه ؛ رو به هر چیزی یا حتا هر دریچه ای ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">مثلن دریچه سَـــد ؛ فاضلاب ؛آئورت حتا .... !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه جریان&nbsp;ِ قوی باعث&nbsp;ِ جریانات&nbsp;ِ بعدی میشه .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">درکش ساده ست ؛ خیلی خیلی ساده ..</font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">آب طغیان میکنه ؛ گـندش درمیاد ؛ ضربان&nbsp;ِ قلب تـُــند میشه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ممکنه سیل بیاد ؛</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ممکنه بیماری شیوع پیدا کنه ,</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ولی باز مطمئنی که نمی میری چون قلبت میزنه هنوز .</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای&nbsp;ِ همین&nbsp;ِ که هروقت حس میکنی جریان&nbsp;ِ زندگیت راکد شده باید گریه کنی وگرنه ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">میمیــــــری !</font></div> text/html 2017-09-12T19:04:43+01:00 www.aynor.ir آینور .... بطور خیلی مسخره ای , قوی به نظر میام ! http://www.aynor.ir/post/2694 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; قـَـــد&nbsp;ِ کــــوه ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خستــَـــــم !</span></div></div> text/html 2017-08-18T13:55:37+01:00 www.aynor.ir آینور .... اگر تمام سیاره ها مدار می داشتند , انسان مـاه میشد ! http://www.aynor.ir/post/2693 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیـا کــ ه بــی تـــو دلـــم ؛ شـــوره زار&nbsp;ِ تنهـائیـست ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بــ ه عمــق&nbsp;ِ خلــوت&nbsp;ِ ذهنـــم ؛ هـوار&nbsp;ِ تنهـائیــست ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بیـا کــ ه بـی تـــو ؛ چــو سیـاره هـای&nbsp;ِ ســرگردان ...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مـُـدام گـردش&nbsp;ِ مــن ؛ بــر مـــدار&nbsp;ِ تنهـــائیــست !!</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">پ.ن :&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مـرا به بَــزم&nbsp;ِ غزل های&nbsp;ِ ناب راهی نیست ..&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; &nbsp; کـ ه این قصـیده ی&nbsp;ِ کوتـآه حـراج&nbsp;ِ تنهـــائیــستــــ !</span></div> text/html 2017-07-12T22:48:02+01:00 www.aynor.ir آینور .... خواب میچسبه ! http://www.aynor.ir/post/2692 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بعضی وقتا خوابیدی توی رختخواب&nbsp;ُ بیداری !</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی وقتا هم بیداری&nbsp;ُ حسرت&nbsp;ِ خنکای&nbsp;ِ بالشت ؛ خوابت میکنه !</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">الان خوابیدم&nbsp;ُ بیدارم .. دستم برای نوشتن بی قراری میکرد&nbsp;ُ دلم نیومد آرومش نکنم ..</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">یه عارضه جدید گرفتم ( کــِـــرم&nbsp;ِ گـــــوش ) یعنی مُدام یه تیکه از یه ترانه رو زمزمه میکنم</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا وقتی هم که اون ترانه رو گوش ندم&nbsp;ُ بارها و بارها تکرار نشه ؛ آروم نمیشم ...&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">((( &nbsp;&nbsp;</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">داره میبــاره بـــارون&nbsp;ُ تـــــو نیستــــــی ..... &nbsp;)))</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستم آروم شد&nbsp;ُ چشمام بی قرار ...&nbsp;</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این شب&nbsp;ِ زیبای&nbsp;ِ تابستونی&nbsp;ِ بارون زده ؛ بخیـــــر .</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><br></div>